INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (18.11. – 24.11.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 966 importa, 193 eksporta un 2 928 tranzīta kravas.

Neļauj ievest gaļas subproduktus

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Zviedriju trīs gaļas subproduktu kravas, jo uzņēmums, no kura tās vestas, nav iekļauts atzīto eksportētājuzņēmumu sarakstā.

Atpakaļ uz Zviedriju nosūtītas 6 tonnas saldētu liellopu mēļu, 9 tonnas aknu un 8 tonnas jaunlopu aknu.

Latvijā nav ielaista un visticamāk tiks nosūtīta atpakaļ uz Čehiju tējas krava, jo laboratoriski apstiprinājies, ka tā ir sapelējusi.

Iztrūkstošu ievešanas atļauju dēļ robežinspekcija aizturējusi lopbarības un liellopu ādu kravas no Ukrainas, zivju kravu no ASV, zivju produkcijas kravu no Dānijas, trīs medikamentu kravas no Indijas un vienu medikamentu kravu no Bahamām.  Visas šīs kravas pagaidām atrodas muitas zonā.

Vēl PVD Sanitārā robežinspekcija aizturējusi Vācijas cūkgaļas kravu, jo uzņēmums, no kura tā vesta, nav iekļauts atzīto eksportētājuzņēmumu sarakstā, kā arī Lielbritānijas putnu gaļu, jo veterinārais sertifikāts ir nepilnīgi aizpildīts. Arī šīs abas kravas Latvijā nav ielaistas un pagaidām atrodas muitas zonā.

Vairāk ieved cūkgaļu un cūkas

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 316 tonnas cūkgaļas, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad Latvijā ieveda 288 tonnas cūkgaļas, ir par 28 tonnām vairāk. Cūkgaļa ievesta no Polijas, Igaunijas, Vācijas un Lietuvas.

Arī dzīvās cūkas ievestas vairāk. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 2 279 cūkas, tad pagājušajā nedēļā no Igaunijas un Lietuvas ievestas 2 714 cūkas, kas ir par 435 cūkām vairāk.

Vairāk ievesta arī liellopu gaļa. Pagājušajā nedēļā Latvijā no Lietuvas un Ungārijas ievesta 51 tonna liellopu gaļas, kas ir par 4 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Arī dzīvie liellopi ievesti vairāk. To imports pieaudzis no 190 liellopiem aizpagājušajā līdz 251 liellopam pagājušajā nedēļā. Liellopi ievesti no Igaunijas un Lietuvas.

Mazāk ieved tomātus un gurķus

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 150 tonnas tomātu, kas ir par 88 tonnām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā. Tomāti ievesti no Nīderlandes, Polijas, Turcijas, Spānijas un Lietuvas.

Gurķu imports samazinājies no 111 tonnām aizpagājušajā līdz 76 tonnām pagājušajā nedēļā. Gurķi ievesti no Spānijas, Nīderlandes, Polijas, Igaunijas un Lietuvas.

Burkāni ievesti uz pusi vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā. Pagājušajā nedēļā no Igaunijas ievestas 24 tonnas burkānu.

Vēl pagājušajā nedēļā no Lietuvas ievestas 8 tonnas kartupeļu. Aizpagājušajā nedēļā kartupeļus neieveda vispār.

  • Publicēts:
    26.11.2002