INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (20.05. – 26.05.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 837  importa,  213 eksporta un 1 843 tranzīta kravas.

Neielaiž minerālūdeni

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā minerālūdeņu kravu no Lietuvas, jo laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecina, ka ūdenī ir pārsniegts pieļaujamais baktēriju skaits. Minerālūdeņi nosūtīti atpakaļ uz Lietuvu.

Paraugi noņemti vēl divām no Lietuvas vestām minerālūdeņu kravām. Taču to laboratoriskie izmeklējumi bija negatīvi un kravas Latvijā ielaistas.

Vēl PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā 21 tonnu putnu gaļas no Vācijas, jo daļa no tās vesta no uzņēmuma, kas nav atzīto gaļas eksportētājuzņēmumu sarakstā. Putnu gaļa aizturēta un atrodas muitas zonā.

Savukārt atpakaļ uz Poliju drīzumā nosūtīs 202 kilogramus sauso zupas buljonu, jo  produktus, kas satur liellopu gaļu, sakarā ar konstatēto govju sūkļveida encefalopātijas gadījumu kādā Polijas fermā, no šīs valsts ievest nedrīkst.

Vēl robežinspektori aizturējuši un nav ielaiduši Latvijā divas zāģmateriālu kravas no Krievijas, jo to fitosanitārie sertifikāti nav atbilduši Latvijas Republikas prasībām.

  • Publicēts:
    29.05.2002