INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (25.11. – 01.12.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 3 727 importa, 284 eksporta un 2 930 tranzīta kravas.

Neļauj ievest gaļas blakusproduktus

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā un nosūtījusi atpakaļ uz Lietuvu liellopu diafragmu un cūkgaļas tauku kravas, jo Latvijā spēkā esošie normatīvie akti neļauj šo preču ievešanu valstī.

Iztrūkstošu ievešanas atļauju dēļ aizturēta medikamentu krava no Dānijas, ādu krava un septiņas lopbarības kravas no Ukrainas, saldētu siļķu krava no Norvēģijas, saldējuma  un zivju konservu kravas no Igaunijas, divas Ungārijas medikamentu kravas un divas barībā izmantojamu olbaltumvielu kravas no Dānijas. Visas kravas, izņemot olbaltumvielu kravas, pēc dokumentu uzrādīšanas Latvijā ielaistas.

Vēl PVD Sanitārā robežinspekcija marķējuma dēļ aizturējusi Ķīnas kalmāru kravu, nepilnīgu veterināro sertifikātu dēļ Vācijas putnu gaļas kravu un divas Lietuvas zivju kravas, kā arī Beļģijas suņu, kaķu barības kravu. Vācijas putnu gaļas krava, viena Lietuvas zivju krava un Beļģijas suņu, kaķu barības krava pagaidām atrodas muitas zonā, pārējās kravas Latvijā ielaistas.

Mazāk ieved gaļu un lopus

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 252 tonnas cūkgaļas, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad Latvijā ieveda 316 tonnas cūkgaļas, ir par 64 tonnām mazāk, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija.

Cūkgaļa ievesta no Polijas, Igaunijas, Vācijas, Francijas, Lietuvas.

Arī liellopu gaļa ievesta mazāk. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 51 tonnu liellopu gaļas, pagājušajā nedēļā no Lietuvas ievestas 45 tonnas liellopu gaļas, kas ir par 6 tonnām mazāk.

Salīdzinot ar aizpagājušo nedēļu, samazinājies arī cūku un liellopu imports.

Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 2 714 dzīvas cūkas, tad pagājušajā nedēļā no Igaunijas un Lietuvas ievestas 1 145 cūkas, kas ir vairāk nekā uz pusi mazāk.

Dzīvo liellopu imports samazinājies no 251 ievesta liellopa aizpagājušajā līdz 154 ievestiem liellopiem pagājušajā nedēļā. Liellopi ievesti no Igaunijas un Lietuvas.

Mazāk ieved gurķus un burkānus

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 50 tonnas gurķu, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 26 tonnām mazāk, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija.

Gurķi ievesti no Nīderlandes, Lietuvas, Spānijas un Igaunijas.

Uz pusi mazāk ievesti burkāni. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 24 tonnas burkānu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 12 tonnas burkānu. Burkāni ievesti no Igaunijas.

Tomātu imports palicis gandrīz nemainīgs. Aizpagājušajā nedēļā Latvijā ieveda 150 tonnas tomātu, bet pagājušajā nedēļā par vienu tonnu vairāk. Tomāti ievesti no Turcijas, Spānijas un Nīderlandes.

Kartupeļi nav ievesti vispār.

Ieved mandarīnus

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 633 tonnas mandarīnu, kas salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, kad ieveda 532 tonnas mandarīnu, ir par 101 tonnu vairāk, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija.

Visvairāk mandarīni ievesti no Spānijas un Nīderlandes.

Ja mandarīnu imports palielinās, tad apelsīnu, vīnogu un ābolu imports samazinās.

Pagājušajā nedēļā Latvijā ievesta 291 tonna ābolu, kas ir par 228 tonnām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā, 142 tonnas apelsīnu, kas ir par 68 tonnām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā un 92 tonnas vīnogu, kas ir par 48 tonnām mazāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Āboli visvairāk ievesti no Polijas, apelsīni no Nīderlandes un Turcijas, vīnogas visvairāk ievestas no Itālijas un Nīderlandes.

  • Publicēts:
    03.12.2002