INFORMĀCIJA PAR PAGĀJUŠAJĀS NEDĒĻAS (27.05. – 02.06.) SANITĀRĀS ROBEŽINSPEKCIJAS KONTROĻU REZULTĀTIEM

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija pagājušajā nedēļā pārbaudījusi 4 122  importa, 235 eksporta un 1 840 tranzīta kravas.

Neielaiž žults pulveri un zivju konservus

PVD Sanitārā robežinspekcija nav ielaidusi Latvijā žults pulvera un zivju konservu sūtījumus, kurus ar gaisa satiksmi gribēja ievest no Itālijas un Dienvidkorejas.

Lidostas „Rīga” sanitārie robežinspektori konstatējuši, ka no Itālijas vestajam žults pulverim nav veterinārā sertifikāta, savukārt no Dienvidkorejas vestajiem zivju konserviem nav ievešanas atļaujas.

Abi sūtījumi pagaidām atrodas muitas zonā, taču drīzumā tiks nosūtīti atpakaļ uz nosūtītājvalstīm.

Savukārt „Latvijas pasta” kontroles punkta sanitārie robežinspektori nav ielaiduši Latvijā medikamentu sūtījumu no Beļģijas, jo Latvijas likumi neļauj privātpersonām saņemt šādus sūtījumus ar pasta starpniecību.

Nosūta iznīcināšanai riekstus un žāvētus augļus

PVD Sanitārā robežinspekcija nosūtījusi iznīcināšanai 25 kilogramus valriekstu un 13 kilogramus žāvētu augļu, jo to īpašnieks no kravas ir atteicies.

Silenes robežkontroles punkta sanitārie robežinspektori konstatējuši, ka nedz valriekstiem, nedz žāvētajiem augļiem nav neviena pavaddokumenta, turklāt tiem nepieciešams veikt laboratoriskos izmeklējumus, jo bieži vien gan riekstos, gan žāvētos augļos mēdz būt paaugstināts pelējuma sēņu daudzums. Taču kravas īpašnieks dokumentus sagādāt atteicās, vest atpakaļ to nevēlējās un izlēma, ka krava jāiznīcina.

Kravas pavaddokumentus nav varējis uzrādīt arī no Austrālijas vestās aitu gaļas kravas pārvadātājs un no Nīderlandes vestās suņu un kaķu barības kravas pārvadātājs. Suņu un kaķu barība pēc veterinārā sertifikāta uzrādīšanas Latvijā ielaista, bet aitu gaļa pagaidām atrodas muitas zonā.

Divas kravas aizturētas līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai. No Nīderlandes kartupeļiem sanitārie robežinspektori noņēma paraugus un nosūtīja laboratoriskajiem izmeklējumiem uz pesticīdu atliekvielām. Saņemtie rezultāti bija negatīvi, tādēļ krava Latvijā ielaista. Savukārt Beļģijas tomātu krava atrodas muitas zonā, jo no tās noņemti paraugi un nosūtīti laboratoriskajiem izmeklējumiem uz nitrātiem.

Pieaug zemeņu imports

Pagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 120 tonnas zemeņu, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas operatīvā informācija. Tas ir par 75 tonnām vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā, kad Latvijā ieveda 45 tonnas zemeņu.

Visvairāk zemeņu ievests no Polijas. No šīs valsts Latvijā ievestas 59 tonnas zemeņu. No Spānijas ievestas 37 tonnas, no Ungārijas 23 tonnas, bet no Itālijas 1 tonna zemeņu.

Vairāk ievesti arī gurķi un kartupeļi. Gurķu imports pieaudzis no 95 tonnām aizpagājušajā līdz 119 tonnām pagājušajā nedēļā, bet kartupeļu imports no 552 tonnām aizpagājušajā līdz 792 tonnām pagājušajā nedēļā. Kartupeļi ievesti no Dānijas, Itālijas, Beļģijas, Vācijas un Nīderlandes, bet gurķi no Igaunijas, Lietuvas un Nīderlandes.

Tomāti pagājušajā nedēļā ievesti mazāk. Ja aizpagājušajā nedēļā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 716 tonnas tomātu, tad pagājušajā nedēļā ievestas 387 tonnas, kas ir par 329 tonnām mazāk. Tomāti ievesti no Nīderlandes, Spānijas, Lietuvas, Beļģijas un Vācijas.

Burkānu imports pagājušajā nedēļā, tāpat kā aizpagājušajā nedēļā, ir 103 tonnas. Burkāni ievesti no Nīderlandes, Itālijas, Igaunijas un Spānijas.

Ieved mazāk cūkas

Pagājušajā nedēļā Latvijā no Igaunijas un Lietuvas ievestas 2 547 dzīvas cūkas, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 528 cūkām mazāk.

Mazāk ievesta arī cūkgaļa. Ja aizpagājušajā nedēļā no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas un Vācijas Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 203 tonnas cūkgaļas, tad pagājušajā nedēļā ievestas 185 tonnas, kas ir par 18 tonnām mazāk.

Liellopi ievesti vairāk. Pagājušajā nedēļā Latvijā no Igaunijas un Lietuvas ievesti 224 dzīvi liellopi, kas ir par 66 liellopiem vairāk nekā aizpagājušajā nedēļā.

Vairāk ievesta arī liellopu gaļa. Pagājušajā nedēļā no Lietuvas ievestas 45 tonnas liellopu gaļas, kas, salīdzinājumā ar aizpagājušo nedēļu, ir par 13 tonnām vairāk.

  • Publicēts:
    04.06.2002