Joprojām neievēro higiēnas prasības un temperatūras režīmus

Nedēļā no 4. līdz 10. augustam, pastiprināti kontrolējot ātri bojājošos produktu uzglabāšanu un tirdzniecību veikalos, tirgos, sabiedriskās ēdināšanas un ražošanas uzņēmumos, Pārtikas un veterinārais dienests konstatējis, ka visbiežāk uzņēmumi neievēro higiēnas prasības un, uzglabājot pārtiku - temperatūras režīmus.

Kā liecina Pārtikas un veterinārā dienesta jaunākā informācija par veiktajām kontrolēm visā Latvijā, inspektori pārbaudījuši 315 pārtikas uzņēmumus un konstatējuši 166 neatbilstības. 37 % gadījumu nav ievērotas higiēnas prasības, 36 % gadījumu - temperatūras režīmi un 27 % gadījumu konstatēts neatbilstošs marķējums.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmumi ir tie, kuri visbiežāk neievēro izvirzītās prasības. Jāpiebilst, ka higiēnas prasību un temperatūras režīmu neievērošana visbiežāk konstatēta tieši ātri bojājošos produktu – piena un piena produktu, kā arī gaļas un gaļas produktu izplatīšanā.

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori ir sastādījuši 23 administratīvos protokolus un 26 aktus par pārtikas produktu izplatīšanas apturēšanu. Kopumā no apgrozības izņemtas 2 tonnas pārtikas produktu. Naudas sodos dienests iekasējis 2 482 latus.

  • Publicēts:
    15.08.2003