Konstatē pārkāpumus Dziesmu svētku laikā

Pastiprināti kontrolējot Dziesmu svētku dalībnieku un viesu ēdinātājus, Pārtikas un veterinārais dienests ir pārbaudījis 187 uzņēmumus.

Neskatoties uz to, ka Pārtikas un veterinārais dienests gan ziemā, gan arī īsi pirms Dziesmu svētkiem tikās ar visu to uzņēmumu, kuri gatavojās ēdināt Dziesmu svētku dalībniekus un viesus, pārstāvjiem un atgādināja par prasībām, kuras noteikti jāievēro, lai nepieļautu dažādas pārtikas izraisītas saslimšanas, dienesta inspektori tomēr konstatējuši virkni neatbilstību, kas liecina par to, ka uzņēmumi neapzinās savu atbildību patērētāju priekšā.

PVD Rīgas pilsētas pārvaldes inspektori pārbaudījuši 52 sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus, kas darbojās skolās, 37 atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus un 98 uzņēmumus, kas piedalījās izbraukumu tirdzniecībā.

Veicot pārbaudes skolās, inspektori konstatēja, ka visbiežāk – 31 gadījumā nav bijuši ievēroti temperatūras režīmi pārtikas produktu uzglabāšanā, mazāk pārkāpumi konstatēti tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā (16 gadījumi) un personāla higiēnas ievērošanā (18 gadījumi).

Kā jau esam informējuši, Pārtikas un veterinārais dienests ar 250 latu lielu naudas sodu ir sodījis SIA „Konlat”, kas dalībniekus ēdināja Rīgas 90. vidusskolā, jo tas bija pieļāvis būtiskus pārkāpumus pārtikas produktu uzglabāšanā, kas izraisīja vairāku desmitu cilvēku saslimšanu ar zarnu infekcijas slimību. Tā kā SIA „Konlat” darbībā inspektori konstatēja būtiskus pārkāpumus, svētku dalībnieku ēdināšana no 90. vidusskolas tika pārcelta uz Latvijas Universitātes ēdnīcu.

Pārkāpumi, kas varētu izraisīt cilvēku saslimšanu ar zarnu infekcijas slimībām, konstatēti arī Rīgas 72. vidusskolā.

Veicot pārbaudes atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, inspektori konstatēja, ka, gluži tāpat kā skolās, arī tur visbiežāk nav ievērotas temperatūras pārtikas produktu uzglabāšanai. Temperatūras režīmu pārkāpumi konstatēti 10 gadījumos. Dažviet pārkāpumi konstatēti tīrīšanas un dezinfekcijas veikšanā (9 gadījumi), kā arī personāla higiēnas ievērošanā (4 gadījumi). Vienā gadījumā nav ievēroti produktu derīgumu termiņi.

Pārbaudot izbraukuma tirdzniecības uzņēmumus 39 gadījumos konstatēta temperatūras režīmu neievērošana, 25 gadījumos nav ievērota personāla higiēna, 9 gadījumos konstatēti pārkāpumi tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā un 5 gadījumi produktu derīguma termiņu ievērošanā.

Par konstatētajiem pārkāpumiem soda naudās Pārtikas un veterinārais dienests iekasējis 535 latus.

  • Publicēts:
    14.07.2003