Lielākoties mājputnu turētāji biodrošības prasības ievēro

Ņemot vērā putnu gripas uzliesmojumus vairākās Eiropas valstīs, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pastiprināto kontroļu ietvaros, pēdējo divu nedēļu laikā pārbaudījis vairāk nekā 550 mājputnu novietnes un konstatējis, ka lielākoties mājputnu turētāji izprot situācijas nopietnību un pret biodrošības prasību ievērošanu izturas atbildīgi. 
 
Tomēr 15 % līdz šim pārbaudīto mājputnu novietņu konstatētas nepilnības biodrošības pasākumu nodrošināšanā. Neraugoties uz to, ka tieši savvaļas putni rada vislielākos saslimšanas draudus, šajās novietnēs tie varēja brīvi piekļūt mājputnu  pakaišiem, barībai, ēdināšanas un dzirdināšanas vietām, līdz ar to paaugstinot arī dažādu slimību, tostarp putnu gripas, risku.
 
Kā ziņots iepriekš, putnu gripas draudu dēļ, PVD pirms divām nedēļām uzsāka pastiprinātas mājputnu novietņu pārbaudes, vienlaikus aicinot mājputnu turētājus negaidīt līdz brīdim, kamēr prasība mājputnus nelaist ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām kļūs obligāta, bet profilakses nolūkos to darīt nekavējoties, kā arī stingri ievērot biodrošību, nepieļaujot mājputnu kontaktu ar savvaļas putniem.
 
Lai minimizētu risku, ka putnu gripas uzliesmojuma dēļ tiek radīti ierobežojumi putnkopības nozares uzņēmumiem, pastiprinātās pārbaudes prioritāri tiek veiktas mājputnu novietnēs, kas atrodas 10 km rādiusā ap komerciālajām putnu novietnēm. 
 
Atgādinām, ka gadījumā, ja kādā no mazajām saimniecībām tiktu konstatēta putnu gripa, komerciālās novietnes, kas atrodas skartās saimniecības tuvumā, ciestu finansiālus zaudējumus, jo putnu gripas apkarošanas periodā karantīnas zonā būtu ierobežojumi mājputnu, to olu, mājputnu gaļas un gaļas produktu  realizācijai. Turklāt valsts līmenī tiktu noteikti eksporta ierobežojumi. 
 
Lai pasargātu mājputnus no iespējamas saslimšanas ar putnu gripu, PVD mājputnu turētājus aicina ievērot biodrošību:
 
 • Turēt mājputnus slēgtā telpā (kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav, un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai; telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume);
 • Nodrošināt sevi un darbiniekus ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem;
 • Nepieļaut nepiederošu personu piekļuvi mājputnu turēšanas vietai;
 • Mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizēt mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu;
 • Nodrošināt, lai mājputnu barībai un pakaišiem nevarētu piekļūt savvaļas putni;
 • Nepiedalīties tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos ar mājputnu piedalīšanos.
 • Aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;
 • Aizliegts mājputnus izlaist medījamo putnu krājumu atjaunošanai.
 
Atgādinām, ka no piektdienas, 7. februāra iepriekš minētās prasības ir obligātas, jo stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.291 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”.
 
Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes), nekavējoties jāziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD.
 
PVD atgādina, ka visām mājputnu turēšanas vietām ir jābūt reģistrētām Lauksaimniecības datu centrā.
 
Aicinām iedzīvotājus ziņot, ja tiek novēroti vienuviet vairāki miruši savvaļas ūdensputni. Ziņot var jebkurai PVD pārvaldei vai arī zvanot uz PVD uzticības tālruni – 67027402.
 
Aktuālajai informācijai par putnu gripas uzliesmojumiem Eiropā var sekot līdzi ŠEIT. 
 • Publicēts:
  05.02.2020