Liepājas policija atsaka ierosināt krimināllietu pret Specializētā valsts sociālās aprūpes centru „Iļģi”

Pārtikas un veterinārais dienests no Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes Grobiņas policijas iecirkņa saņēmis vēstuli, kurā pausts atteikums ierosināt krimināllietu pret Grobiņas pagasta Specializētā valsts sociālās aprūpes centru „Iļģi”, kur jūnija sākumā tika konstatēta cilvēku masveida saindēšanās ar pārtiku.

Lēmumā par atteikšanos ierosināt krimināllietu pausts, ka, neraugoties uz epidemioloģisko situāciju centrā, Sabiedrības veselības aģentūrā oficiāli saslimšanas gadījumi netika reģistrēti. Sabiedrības veselības aģentūras epidemiologi vēstulē policijai norāda, ka veicot uzliesmojumā iesaistīto slimnieku laboratorisko izmeklēšanu, slimības izraisītājs nav konstatēts, bet, ka visticamāk slimības etioloģiskais faktors ir toksīni, kas uzkrājušies skābputrā, kur notikusi patogēnā mikroorganisma savairošanās, jo nebija ievērots tehnoloģiskais process.

Pārtikas un veterinārais dienests, veicot izmeklēšanu „Iļģos”, konstatēja virkni būtisku pārkāpumu. Ražošanas telpās un ēdināšanas blokā nebija ievērotas higiēnas prasības, uzglabājot pārtiku, netika ievēroti produktu savstarpējās saderības principi, ir konstatēti pārkāpumi personāla higiēnā, produktu derīgumu termiņu ievērošanā un marķējumos, pavaddokumentos, kā arī tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā.

Valsts sociālās aprūpes centra „Iļģi” direktors policijai stāstījis, ka pārkāpumi pārtikas apritē pieļauti pārtikas bloka vadītājas vainas dēļ. Vadītājai un personālam jau esot izteiktas piezīmes. Pārkāpumi ēdināšanas blokā esot novērsti un Pārtikas un veterinārais dienests jau ir administratīvi sodījis pārtikas bloka vadītāju. Pamatojoties uz šo informāciju, policija secina, ka nav iestājušās Latvijas KL 140.p. paredzētās sekas, tādēļ, vadoties pēc Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 112.p. un 5.p.2.d. nolemts atteikt ierosināt krimināllietu.

Pārtikas un veterinārais dienests apsver iespēju šo lēmumu pārsūdzēt Liepājas rajona virsprokuroram.

Jāpiebilst, ka Cēsu rajona policijas pārvalde, izskatot Pārtikas un veterinārā dienesta iesniegumu par krimināllietas ierosināšanu pret Cēsu rajona patērētāju biedrības kafetērijas konditorejas cehu, kurā konstatēti nopietni higiēnas pārkāpumi pārtikas apritē, kā rezultātā cietuši patērētāji, pieņēmusi lēmumu krimināllietu ierosināt.

„Pārtikas un veterinārais dienests arī turpmāk pēc šādiem gadījumiem, kad patērējot pārtiku, saindējas cilvēki, lūgs ierosināt krimināllietas, jo pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem beidzot ir jāapzinās, ka tikai un vienīgi viņi paši ir atbildīgi par produkciju, ko saražo un viņiem jāatbild arī par negatīvajām sekām, ja tādas ir. Dienests ar vislielāko bardzību vērsīsies pret šādiem bezatbildīgiem cilvēkiem”, saka Pārtikas un veterinārā dienesta direktors Vinets Veldre.

  • Publicēts:
    11.09.2003