Negodīgi tirgotāji pirms svētkiem mēģina pārdot vecus pārtikas produktus

Kā liecina svētku laikā pārtikas tirdzniecības vietās veiktās ārpuskārtas pārbaudes, daudzi tirgotāji uz svētku rēķina, ir gribējuši iztirgot vecus, kā arī nezināmas izcelsmes produktus.

Ārpuskārtas pārbaudes veiktas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Ventspilī un Rēzeknē.

Rīgā Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori pārbaudījuši 63 tirdzniecības vietas. Tostarp – tirgus, sabiedriskās ēdināšanas, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumus. 31 gadījumā konstatētas neatbilstības. Lielākoties – tikušas tirgotas preces, kurām beidzies derīguma termiņš, preces, kuras bijušas pārmarķētas, kā arī preces, kurām nav bijuši pavaddokumenti. Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti ir apturējuši vecas, kā arī nenosakāmas izcelsmes pārtikas izplatīšanu, par katru konstatēto gadījumu sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols un soda naudās iekasēti 610 lati.

Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Ventspilī un Rēzeknē kopā pārbaudītas 46 tirdzniecības vietas. Konstatēti 80 neatbilstību gadījumi. Arī šajās pilsētās tikušas tirgotas preces, kurām beidzies derīguma termiņš, kurām nav bijušas ievērotas prasības attiecībā uz preču marķējumu, kā arī nav bijis ievērots temperatūras režīms, kurā uzglabātas preces. Arī šajās pilsētās Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti apturējuši vecas, kā arī nenosakāmas izcelsmes pārtikas izplatīšanu. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli, uzlikti naudas sodi 1 848 latu apmērā.

Pārtikas un veterinārais dienests aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un iegādājoties pārtiku uzmanību pievērst tās derīguma termiņam. Ja esat ievērojuši, ka kādā veikalā tiek tirgotas preces, kuru derīguma termiņš ir beidzies, aicinām sniegt maksimāli precīzu informāciju par tirdzniecības vietu un preci, zvanot uz Pārtikas un veterinārā dienesta uzticības tālruni - automātisko atbildētāju (7027402).

  • Publicēts:
    27.12.2002