Neievēro temperatūras režīmus

Pagājušajā nedēļā pastiprināti kontrolējot ātri bojājošos produktu uzglabāšanu un tirdzniecību veikalos, tirgos, sabiedriskās ēdināšanas un ražošanas uzņēmumos, Pārtikas un veterinārais dienests konstatējis, ka visbiežāk uzņēmumi, uzglabājot pārtiku, neievēro temperatūras režīmus.

No pārbaudītajiem 380 pārtikas tirdzniecības, ražošanas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, 152 nebija ievērojuši temperatūras režīmus. Šāds pārkāpums konstatēts 123 tirdzniecības uzņēmumos, 24 sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un 5 ražošanas uzņēmumos. Tirdzniecības uzņēmumi pārkāpumus pieļāvuši lielākoties uzglabājot gaļas un piena produktus, bet sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi uzglabājot gatavos ēdienus.

48 gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori konstatējuši pārkāpumus produktu marķējumos. Šāda veida pārkāpumi atklāti 35 tirdzniecības uzņēmumos, 9 sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un 4 ražošanas uzņēmumos.

Savukārt 39 gadījumos inspektori atklājuši, ka uzņēmumi neievēro higiēnas prasības. 17 gadījumos vainīgi bijuši sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, 16 gadījumos – tirdzniecības uzņēmumi un 6 gadījumos – ražošanas uzņēmumi.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmumos inspektori apturējuši 630 kilogramu produktu realizēšanu. No tiem visvairāk jeb 337 kilogrami bija svaiga gaļa un gaļas izstrādājumi. Apturēta arī 96 kilogramu zvejas produktu, 88 kilogramu gatavo gaļas produktu, 62 kilogramu piena produktu, 19 kilogramu gatavo ēdienu un 14 kilogramu zvejas produktu kulinārijas izstrādājumu realizēšana.

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos apturēta 7 kilogramu pārtikas realizēšana, bet ražošanas uzņēmumos apturēta 10 kilogramu pārtikas realizēšana.

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori ir sastādījuši 38 administratīvos protokolus un 35 aktus par pārtikas produktu izplatīšanas apturēšanu un uzlikuši naudas sodus 3 170 latu apmērā.

No visiem pārbaudītajiem uzņēmumiem, 66 pārbaudīti Rīgā. No tiem, 41 gadījumā nav bijuši ievēroti temperatūras režīmi, 12 gadījumos nav ievērotas higiēnas prasības, neatbilstoši marķējumi konstatēti 6 gadījumos. Rīgā pārkāpumi galvenokārt konstatēti pārtikas izplatīšanas uzņēmumos.

  • Publicēts:
    07.08.2003