No Tanzānijas Savienotās Republikas nedrīkst ievest cūkas

Pārtikas un veterinārais dienests aizliedzis no Tanzānijas Savienotās Republikas ievest mājas un savvaļas cūkas, kā arī to gaļu, jo tur konstatēts Āfrikas cūku mēra uzliesmojums.

Tāpat no Tanzānijas Savienotās Republikas nedrīkst ievest bioproduktus. Savukārt cūkgaļu saturošus gaļas produktus, dzīvnieku barībai paredzētus mājas un savvaļas cūku izcelsmes produktus, kā arī patoloģisko materiālu un produktus farmaceitiskai vai ķirurģiskai izmantošanai drīkst ievest tikai tad, ja ir nodrošināta Āfrikas cūku mēra vīrusa inaktivācija un kravas vedējs to var apliecināt ar oficiāla veterinārārsta izdotu dokumentu.

Ja iepriekš minētie produkti tiek vesti no Tanzānijas Savienotās Republikas, bet to izcelsmes valsts ir cita, papildus veterinārajam sertifikātam jābūt oficiāla veterinārārsta apliecinājumam, ka produkti nav nonākuši kontaktā ar Āfrikas cūku mēra ierosinātāju.

Kā liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas informācija, aizliegumā minētie produkti šī gada laikā Latvijā nav ievesti.

  • Publicēts:
    22.10.2003