Oktobrī samazinājies gaļas imports

Pagājušajā mēnesī samazinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievestās cūkgaļas, liellopu gaļas un putnu gaļas apjoms, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas informācija.

Ja septembrī Latvijā ieveda 1 248 tonnas cūkgaļas, tad oktobrī ievestas 1 176 tonnas cūkgaļas, kas ir par 72 tonnām mazāk. 465 tonnas cūkgaļas ievestas no Igaunijas, 375 tonnas no Polijas, 129 tonnas no Lietuvas, 108 tonnas no Vācijas. Vēl cūkgaļa ievesta no Dānijas, Spānijas, Francijas un Nīderlandes.

Oktobrī mazāk ievesta arī putnu gaļa. Pagājušajā mēnesī Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 2 146 tonnas putnu gaļas, kas salīdzinājumā ar septembri, kad Latvijā ieveda 2 228 tonnas putnu gaļas, ir par 82 tonnām mazāk. Visvairāk – 907 tonnas putnu gaļas ievestas no ASV, 601 tonna no Beļģijas, 237 tonnas no Igaunijas. Vēl putnu gaļa ievesta no Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Īrijas, Lietuvas un Nīderlandes.

Samazinājies arī liellopu gaļas imports. Ja septembrī Latvijā ieveda 308 tonnas liellopu gaļas, tad oktobrī ievestas 294 tonnas liellopu gaļas, kas ir par 14 tonnām mazāk. 276 tonnas liellopu gaļas ievestas no Lietuvas. Vēl liellopu gaļa ievesta no Igaunijas un Zviedrijas.

Savukārt gaļas subproduktu imports pieaudzis no 193 tonnām septembrī līdz 279 tonnām oktobrī. 127 tonnas gaļas subproduktu ievestas no Zviedrijas, 27 tonnas no Spānijas, 25 tonnas no Beļģijas. Vēl gaļas subprodukti ievesti no Austrijas, Vācijas, Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas un Polijas.

  • Publicēts:
    20.11.2002