Pārtikas pārstrādes uzņēmumiem iespējams tikt iekļautiem pārejas perioda uzņēmumu sarakstā

Pārtikas un veterinārajam dienestam, divpusējās sarunās Briselē, ir izdevies panākt vienošanos par pārejas periodu piešķiršanu tiem piena pārstrādes, gaļas ieguves un pārstrādes, zvejas produktu pārstrādes, kā arī dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, kuriem iepriekš saskaņotais uzņēmuma sakārtošanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām termiņš bija noteikts līdz šī gada beigām.

Uzņēmumam, kas vēlas, lai to iekļauj pārejas perioda uzņēmumu sarakstā, PVD Teritoriālajā struktūrvienībā ir jāiesniedz PVD direktoram adresētu iesniegumu, kurā jānorāda, kādus pasākumus tas veicis, lai uzņēmumu sakārtotu atbilstoši saskaņotajām uzņēmumu novērtēšanas matricām un kā tiek ievēroti brīdinājuma rīkojumā par uzņēmuma darbības apturēšanu noteiktie termiņi. Tāpat uzņēmumam jāmin iemeslus, kāpēc nav veikta vai nav bijis iespējams veikt uzņēmuma sakārtošanu saskaņotajos termiņos un jānorāda, kāds varētu būt jaunais sakārtošanās termiņš, kas tomēr nedrīkst būt vēlāks par 2004. gada 31. decembri. Iesniegumam jāpievieno turpmāko uzņēmuma sakārtošanas plānu atlikušo neatbilstību novēršanai ar plānotajiem termiņiem un izmaksām, kā arī finansējuma apliecinājumu – noslēgto līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par SAPARD finansējuma piešķiršanu vai bankas izziņu par piešķirto kredītu, vai finansu auditora slēdzienu par uzņēmuma finansiālajām iespējām veikt uzņēmuma sakārtošanu.

  • Publicēts:
    15.09.2003