Pārtikas un veterinārā dienesta veiktās pārbaudes pārtikas izplatīšanas uzņēmumos augustā

Augustā Pārtikas un veterinārais dienests no 14 275 uzraudzībā esošajiem pārtikas izplatīšanas uzņēmumiem ir pārbaudījis 1 423 uzņēmumus un konstatējis, ka 79 % pārbaudīto uzņēmumu daļēji atbilst higiēnas prasībām, 18 % uzņēmumu prasībām atbilst pilnībā, bet 3 % higiēnas prasībām neatbilst.
                    
Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori, veicot pārbaudes augustā, konstatējuši, ka 29 % pārtikas izplatīšanas uzņēmumu neveic tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus, 28 % pārbaudīto uzņēmumu neievēro ražošanas telpu higiēnu, bet 26 % uzņēmumu neievēro personāla higiēnu. 21 % pārtikas izplatīšanas uzņēmumu tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums neatbilst prasībām, 19 % uzņēmumu netiek veikta personāla apmācīšana par higiēnas jautājumiem, 16 % uzņēmumu, uzglabājot pārtiku, netiek ievēroti temperatūras režīmi, 14 % uzņēmumu prasībām neatbilst produktu marķējums un pavaddokumenti, bet 11 % uzņēmumu konstatēta tehnoloģiskā procesa neievērošana. 6 % uzņēmumu konstatēta produktu derīguma termiņu neievērošana un pārtikas produktu saderība, uzglabājot tos. 2 % uzņēmumu novērota pārtikas produktu neatbilstība obligātajiem nekaitīguma kritērijiem, bet nepilnā 1 % uzņēmumu inspektori konstatējuši pārkāpumus, kas saistīti ar pārtikas preču iepakojumu, pārtikas piedevu lietošanu un bioloģiski ražotu produktu ražošanu un uzglabāšanu.

Visbiežāk šīs neatbilstības konstatētas mazumtirdzniecības un atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

42 gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori ir pieņēmuši lēmumu par pārtikas produktu izplatīšanas apturēšanu, 60 gadījumos pieņemts lēmums par pārtikas produktu izņemšanu no apgrozības. Sastādīti 48 brīdinājuma rīkojumi un 83 administratīvie protokoli. Uzlikti 318 naudas sodi par kopumā 8 595 latiem. Ar Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu apturēta 12 uzņēmumu darbība.

  • Publicēts:
    16.09.2003