Pārtikas un veterinārā dienesta veiktās pārbaudes pārtikas izplatīšanas uzņēmumos septembrī

Septembrī Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas inspektori ir pārbaudījuši 1 607 pārtikas izplatīšanas uzņēmumu un konstatējuši, ka 79 % pārbaudīto uzņēmumu higiēnas prasībām atbilst daļēji, 17 % uzņēmumu higiēnas prasībām atbilst pilnībā, bet 4 % pārtikas izplatīšanas uzņēmumu prasībām neatbilst.

Pavisam septembrī šajos 1 607 pārtikas izplatīšanas uzņēmumos veiktas 1 916 pārbaudes, un informācija par veiktajām pārbaudēm liecina, ka visbiežāk uzņēmumi neievēro higiēnas prasības. Šādi pārkāpumi konstatēti 36 % pārbaužu. Nākamais visbiežāk konstatētais pārkāpums pārtikas izplatīšanas uzņēmumos ir tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu neievērošana. Šāda neatbilstība atklāta 31 % pārbaužu. 29 % pārbaužu inspektori konstatējuši, ka uzņēmuma personāls neievēro higiēnas prasības, bet 24 % gadījumu inspektori atklājuši, ka uzņēmumā prasībām neatbilst tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums.

Tāpat pārbaudēs konstatēts, ka uzņēmumi neveic personāla apmācību higiēnas jautājumos (17 % gadījumu), pārkāpj preču marķēšanas noteikumus (16 % gadījumu), neievēro tehnoloģisko procesu (16 % gadījumu), neievēro temperatūras režīmus, uzglabājot pārtikas produktus (15 % gadījumu), neievēro produktu saderību, tos uzglabājot (7 % gadījumu), neievēro derīguma termiņus (5 % gadījumu), 4 % gadījumu pārtikas produkti neatbilda obligātajiem nekaitīguma kritērijiem, bet 2 % gadījumu konstatēti pārkāpumi pārtikas piedevu lietošanā.

40 gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori ir pieņēmuši lēmumu par pārtikas produktu izplatīšanas apturēšanu. 36 gadījumos pieņemts lēmums par pārtikas produktu izņemšanu no apgrozības. Sastādīti 44 brīdinājuma rīkojumi un 71 administratīvais protokols. Uzlikts 301 naudas sods kopumā par 5 896 latiem. Ar Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu apturēta 19 pārtikas izplatīšanas uzņēmumu darbība, 142 uzņēmumi paši pieņēmuši lēmumu par uzņēmējdarbības pārtraukšanu. Pēc neatbilstību novēršanas pārtikas inspektori ļāvuši atjaunot darbību 10 pārtikas izplatīšanas uzņēmumiem.

  • Publicēts:
    17.10.2003