Pārtikas un veterinārā dienesta veiktās pārbaudes pārtikas ražošanas uzņēmumos augustā

Augustā Pārtikas un veterinārais dienests no 2 535 uzraudzībā esošajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem ir pārbaudījis 357 uzņēmumus un konstatējis, ka 90 % pārtikas ražošanas uzņēmumu higiēnas prasībām atbilst daļēji, 8 % atbilst pilnībā, bet 2 % pārtikas ražošanas uzņēmumu higiēnas prasībām neatbilst vispār.

Pārbaudēs konstatēts, ka 23 % pārtikas ražošanas uzņēmumu telpas neatbilst higiēnas prasībām, 19 % uzņēmumu prasībām neatbilst tehnoloģiskās iekārtas un parīkojums, bet 17 % uzņēmumu netiek veikti tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Vēl, pārbaudot pārtikas ražošanas uzņēmumus inspektori, konstatējuši, ka 12 % uzņēmumu netiek ievērota personāla higiēna, 6 % uzņēmumu konstatēti pārkāpumi produktu marķēšanā un pavaddokumentos, kā arī tehnoloģiskā procesa ievērošanā, 5 % uzņēmumu netiek veikta personāla apmācība, 4 % uzņēmumu neievēro temperatūras režīmus, 3 % uzņēmumu konstatēta pārtikas produktu neatbilstība obligātajiem nekaitīguma kritērijiem, 2 % uzņēmumu konstatēti pārkāpumi pārtikas piedevu lietošanā un produktu saderībā, bet 1 % uzņēmumu konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar pārtikas produktu iepakojumu.

Vienā gadījumā Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori ir pieņēmuši lēmumu par pārtikas produktu izņemšanas no apgrozības. Sastādīti 36 brīdinājuma rīkojumi par uzņēmuma darbības pārtraukšanu un 10 administratīvie protokoli. Uzlikti 17 naudas sodi par kopumā 630 latiem. Ar Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu apturēta 14 uzņēmumu darbība.

  • Publicēts:
    16.09.2003