Pienā atrod hloramfenikolu

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), noņemot paraugus no piena, kas ražots Preiļu rajona Jersikas pagasta z/s „Andrejevu Gundegas” un nosūtot to izmeklējumiem uz antibakteriālo vielu jeb antibiotiku, kā arī produktīvajiem dzīvniekiem aizliegto zāļu klātbūtni pienā, konstatējis hloramfenikola jeb levomicetīna klātbūtni tajā.

PVD šogad ir noņēmis 308 piena paraugus un šis bija pirmais gadījums, kad, veicot laboratoriskos izmeklējumus, pienā tika atklāts hloramfenikols.

Piena paraugs tika noņemts jūlijā, atbilde saņemta augusta sākumā. Uzreiz pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas PVD aizliedza z/s „Andrejevu Gundegas” realizēt pienu līdz brīdim, kamēr tiks veiktas atkārtotas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka piens nesatur aizliegtās vielas. Inspektori saimniecību administratīvi sodīja, uzliekot 100 latu naudas sodu, jo tā nebija ievērojusi veterinārās prasības pārtikas apritē.

PVD inspektori atkārtoti noņēma piena, dzīvnieku barības un ūdens paraugus zemnieku saimniecībā, kā arī pārbaudīja uzņēmuma, kuram tika piegādāts nekvalitatīvais piens, ražoto sieru. Laboratorisko izmeklējumu rezultāti bija negatīvi, hloramfenikols netika atrasts nedz zemnieku saimniecības ražotajā pienā, nedz uzņēmuma ražotajā sierā.

Pārtikas un veterinārais dienests turpinās piena paraugu noņemšanu un izmeklēšanu uz hloramfenikolu un citu zāļu atliekvielām. Šogad dienests plāno noņemt vēl 1162 paraugus. Jāpiebilst, ka inspektori, kuri noņem paraugus, saimniecībās ierodas, par savu vizīti iepriekš nebrīdinot.

Ja laboratorisko izmeklējumu rezultāti uzrāda aizliegtu vielu klātbūtni pienā, dienests aptur produkcijas realizāciju līdz laikam, kamēr tiek veikti atkārtoti laboratoriskie izmeklējumi. Par atkārtotu analīžu veikšanu jāmaksā dzīvnieku izcelsmes produktu īpašniekam.

Ja dienests piesārņoto produkciju konstatē pārstrādes uzņēmumā, inspektori aptur arī šī uzņēmuma ražotās produkcijas izplatīšanu. Saražotā produkcija ir jāiznīcina vai tehniski jāpārstrādā. Cietušajam uzņēmumam ir tiesības piedzīt zaudējumus no vainīgās personas, proti – nekvalitatīvā piena piegādātāja.

  • Publicēts:
    21.08.2003