PVD aicina

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), nosūtot vēstuli, aicina LR Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, Latvijas televīzijas ģenerāldirektoru Uldi Gravu un Latvijas radio ģenerāldirektoru Dzintri Kolātu diskutēt par nepieciešamību izglītot sabiedrību, sākot no bērniem un beidzot ar pieaugušiem, par jautājumiem, kas skar humānu attieksmi pret dzīvniekiem.

PVD direktors Vinets Veldre vēstulē aicina valsts mērogā veikt informējošus un izglītojošus pasākumus, kuru mērķis būtu sabiedrības izglītošana, kas saistīta ar ētisku attieksmi pret dzīvnieku turēšanu un attieksmi pret tiem jebkuros apstākļos.

Vēstulē Vinets Veldre norāda, ka skolu mācību programmās nepieciešams iekļaut jautājumus par dzīvnieku aizsardzību un labturību, savukārt psiholoģijas un ētikas mācību programmās iekļaut jautājumu par žēlsirdības principu kā normālas, aktīvas un pozitīvas personības īpašību. Vinets Veldre uzskata, ka Latvijas televīzijai un radio būtu lielāka uzmanība jāvelta dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, nerosinot sabiedrību uz vardarbību pret dzīvniekiem.

  • Publicēts:
    11.08.2003