Rīgas tirdzniecības ostā drīkstēs pārkraut Krievijai domātās tranzīta kravas

Krievijas Federācijas Zemkopības ministrijas Veterinārais departaments ir atļāvis Rīgas tirdzniecības ostā pārkraut Krievijai domātās tranzīta kravas no viena transporta līdzekļa otrā, liecina no Krievijas atbildīgā dienesta saņemtā vēstule. Tajā departamenta vadītājs M.V. Kravčuks norāda, ka šis lēmums pieņemts, pamatojoties uz Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtajām garantijām par efektīvu kravu kontroli uz valsts robežas.

Vēstulē minēts, ka kravu pārkraušanai jānotiek Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un PVD Sanitārā robežinspekcija ir atbildīga par to, ka transporta līdzeklis, kurā krava pārkrauta, ir pilnībā atbilstošs tālākai kravas transportēšanai uz Krieviju.

Tomēr Krievijas atbildīgais dienests atzīmē, ka kravu pārkraušana un uzglabāšana muitas noliktavās joprojām ir aizliegta.

Tāpat Krievijas Zemkopības ministrijas Veterinārā departamenta vadītājs ir izteicis gatavību nosūtīt speciālistus uz Latviju, lai tiem būtu iespēja pārliecināties par to, kā Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests veic tranzīta kravu kontroli uz robežas.

Atgādināsim, ka Krievijas Federācijas Zemkopības ministrijas Veterinārais departaments bija izdevis rīkojumu, kas aizliedza jelkādu Krievijai domāto tranzīta kravu pārkraušanu Latvijā.

Novembra sākumā Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests nosūtīja Krievijas atbildīgajai institūcijai vēstuli, kurā tas skaidroja, kā notiek kravu kontrole Latvijā un ka kravu pārkraušanai Latvijā dienests nekādu bīstamību nesaredz, kā arī aicināja Krievijas pārstāvjus doties uz Latviju un pašiem par to pārliecināties.

  • Publicēts:
    17.12.2002