Sanitārās robežinspekcijas kontroļu rezultāti augustā

Augustā pieaug gaļas imports

Pēc ievērojamā gaļas importa krituma jūlijā, augustā sācis pieaugt Latvijā brīvam apgrozījumam ievestās gaļas apjoms, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas kontroļu rezultāti.

Ja jūlijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 750 tonnas cūkgaļas, tad augustā ievestas 947 tonnas cūkgaļas, kas ir par 197 tonnām vairāk. 630 tonnas cūkgaļas ievestas no Polijas, 177 tonnas no Igaunijas un 105 tonnas no Lietuvas. Vēl cūkgaļa ievesta no Vācijas, Spānijas un Baltkrievijas.

Augustā, salīdzinot ar jūliju, vairāk ievesta arī liellopu gaļa. Ja jūlijā Latvijā ieveda 216 tonnas liellopu gaļas, tad augustā ievestas 232 tonnas liellopu gaļas, kas ir par 16 tonnām vairāk. 230 ar pusi tonnas liellopu gaļas ievestas no Lietuvas un nedaudz vairāk kā tonna ievesta no Baltkrievijas.

Palielinājies arī putnu gaļas imports. Augustā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 2 285 tonnas putnu gaļas, kas, salīdzinājumā ar jūliju, kad Latvijā ieveda 1 652 tonnas putnu gaļas, ir par 633 tonnām vairāk. 507 tonnas putnu gaļas ievestas no Beļģijas, 440 tonnas ievestas no ASV, 300 tonnas no Polijas, l 296 tonnas no Lielbritānijas, 225 tonnas putnu gaļas ievestas no Igaunijas, 203 tonnas no Lietuvas. Vēl putnu gaļa ievesta no Vācijas, Somijas, Spānijas, Nīderlandes un Francijas.

Savukārt gaļas subprodukti ievesti mazāk. Ja jūlijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 166 tonnas gaļas subproduktu, tad augustā ievestas 119 tonnas gaļas subproduktu, kas ir par 47 tonnām mazāk. 88 tonnas gaļas subproduktu ievestas no Zviedrijas, 24 tonnas no Dānijas. Vēl gaļas subprodukti ievesti no Spānijas, Vācijas un Baltkrievijas.

Mazāk ievesti arī dzīvi liellopi. Ja jūlijā Latvijā ieveda 1 057 liellopus, tad augustā no Igaunijas un Lietuvas ievesti 1 024 liellopi. Dzīvas cūkas gan ievestas vairāk. Ja jūlijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 2 605 dzīvas cūkas, tad augustā ievestas 4 061 dzīva cūka no Igaunijas.

Samazinās dārzeņu imports

Augustā, salīdzinot ar jūliju, samazinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto tomātu, gurķu, kartupeļu un burkānu apjoms.

Ja jūlijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 1 888 tonnas tomātu, tad augustā ievestas 1 072 tonnas tomātu, kas ir par 816 tonnām mazāk. 751 tonna tomātu ievesta no Polijas, 247 tonnas ievestas no Lietuvas. Vēl tomāti ievesti no Ukrainas un Nīderlandes.

Gurķu imports samazinājies no 292 tonnām jūlijā līdz 108 tonnām augustā. 85 tonnas gurķu ievestas no Lietuvas, 20 tonnas no Ukrainas. Vēl gurķi ievesti no Igaunijas un Nīderlandes.

Sarucis arī burkānu imports. Ja jūlijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 375 tonnas burkānu, tad augustā ievesta 41 tonna burkānu, kas ir par 334 tonnām mazāk. 19 ar pusi tonnas burkānu ievestas no Polijas, 11 tonnas ievestas no Nīderlandes, 10 ar pusi tonnas no Igaunijas un 200 kilogrami no Vācijas.

Kartupeļu imports samazinājies no 22 tonnām jūlijā līdz 8 tonnām augustā. 5 ar pusi tonnas kartupeļu ievestas no Lietuvas, 2 ar pusi no Nīderlandes.

Vairāk ieved vīnogas

Augustā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 1 203 tonnas vīnogu, kas, salīdzinājumā ar jūliju, kad Latvijā ieveda 148 tonnas vīnogu, ir par 1 055 tonnām jeb 8 reizes vairāk.

627 tonnas vīnogu ievestas no Itālijas, 120 tonnas ievestas no Turcijas, 105 tonnas vīnogu ievestas no Lielbritānijas, 102 tonnas no Nīderlandes. Vēl vīnogas ievestas no Beļģijas, Vācijas, Spānijas, Lietuvas, Moldovas, Polijas un Ukrainas.

Savukārt arbūzu imports, pēc fantastiskā pieauguma jūlijā, augustā sācis samazināties. Ja jūlijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 6 548 tonnas arbūzu, tad augustā ievestas 6 239 tonnas arbūzu, kas ir par 309 tonnām mazāk. 2 430 tonnas arbūzu ievestas no Ukrainas, 2 028 tonnas ievestas no Krievijas, 1 518 tonnas ievestas no Ungārijas. Vēl arbūzi ievesti no Azerbaidžānas, Bulgārijas un Lietuvas.

Augustā vairāk ievesti āboli. Ja jūlijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 412 tonnas ābolu, tad augustā ievestas 455 tonnas ābolu, kas ir par 43 tonnām vairāk. 252 tonnas ābolu ievestas no Polijas, 136 tonnas ievestas no Lietuvas. Vēl āboli ievesti no Beļģijas, Francijas, Nīderlandes.

Sanitārā robežinspekcija augustā
dažādu iemeslu dēļ Latvijā nav ielaidusi 19 kravas

PVD Sanitārā robežinspekcija augustā pārbaudījusi 15 312 importa, 643 eksporta un 2 371 tranzīta kravas. Nesakārtotu dokumentu dēļ aizturētas, taču pēc neatbilstību novēršanas Latvijā ielaistas 50 kravas. Latvijā nav ielaistas 13 kravas, bet 2 kravas nosūtītas iznīcināšanai.
***
Latvijā nav ielaisti un atpakaļ uz Lielbritāniju nosūtīti 3, bet uz Poliju 1 medikamentu sūtījums, savukārt atpakaļ uz Krieviju nosūtīta 1 medikamentu krava. Medikamenti, kas atgriezti atpakaļ uz eksportētājvalstīm – Lielbritāniju un Poliju, tika sūtīti pa pastu privātpersonām, taču Latvijas Republikas normatīvie akti neļauj privātpersonām medikamentus saņemt ar pasta starpniecību. Savukārt no Krievijas vestā medikamentu krava Latvijā nav ielaista, jo pārvadāšanas laikā nebija ievērots atbilstošs temperatūras režīms.
***
Latvijā nav ielaistas un atpakaļ uz Vāciju nosūtīta 1 cukura sīrupa un 1 konfekšu krava. Arī atpakaļ uz Dāniju nosūtīta 1 konfekšu krava, bet atpakaļ uz Lietuvu nosūtīta 1 sviesta, 1 grauzdētu saulespuķu sēklu, kā arī 3 melnās tējas kravas. No Vācijas un Dānijas vestās kravas Latvijā nav ielaistas mūsu valsts prasībām neatbilstošu marķējumu dēļ, savukārt saulespuķu sēklās, kas vestas no Lietuvas, laboratorisko izmeklējumu rezultāti uzrādīja paaugstinātu kadmija saturu, bet no Lietuvas vestajā sviestā laboratoriski konstatēts, ka zarnu nūjiņu grupas baktērijas pārsniedz pieļaujamo normu. Savukārt visām trim melnās tējas kravām marķējumā nebija norādīts produkta derīguma termiņš.
***
Iznīcināšanai PVD Sanitārā robežinspekcija nosūtījusi no Turcijas vestu persiku kravu, jo augļi bijuši bojāti, kā arī no Dānijas vestu konfekšu kravu, jo konfektēm bija beidzies derīguma termiņš.

  • Publicēts:
    12.09.2003