sanitārās robežinspekcijas kontroļu rezultāti jūnijā

Jūnijā pieaudzis gaļas imports

Jūnijā, salīdzinot ar maiju, pieaudzis Latvijā brīvam apgrozījumam ievestās gaļas apjoms, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas informācija par veiktajām kravu kontrolēm jūnijā.

Ja maijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 1 917 tonnas cūkgaļas, tad jūnijā ievestas 2 861 tonna cūkgaļas, kas ir par 944 tonnām vairāk. 1 422 tonnas cūkgaļas ievestas no Polijas, 687 tonnas ievestas no Vācijas, 371 tonna no Igaunijas, 190 tonnas cūkgaļas ievestas no Lietuvas, 141 tonna ievesta no Dānijas. Vēl cūkgaļa ievesta no Beļģijas, Spānijas un Baltkrievijas.

Vairāk ievesta arī liellopu gaļa. Ja maijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 134 tonnas liellopu gaļas, tad jūnijā ievestas 196 tonnas, kas ir par 62 tonnām vairāk. 174 tonnas liellopu gaļas ievestas no Lietuvas, 20 tonnas no Ungārijas un 1 tonna no Baltkrievijas.

Pieaudzis arī putnu gaļas imports. Jūnijā Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 2 384 tonnas putnu gaļas, kas ir par 123 tonnām vairāk nekā maijā, kad Latvijā ieveda 2 261 tonnu putnu gaļas. 812 tonnas putnu gaļas ievestas no Lielbritānijas, 298 tonnas ievestas no ASV, 293 tonnas ievestas no Igaunijas, 201 tonna putnu gaļas ievesta no Īrijas, 198 tonnas ievestas no Polijas, 192 tonnas no Beļģijas, 125 tonnas putnu gaļas ievestas no Vācijas, 124 tonnas ievestas no Lietuvas. Vēl putnu gaļa ievesta no Somijas, Nīderlandes un Spānijas.

Savukārt Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto gaļas subproduktu apjoms ir samazinājies. Ja maijā Latvijā ieveda 161 tonnu gaļas subproduktu, tad jūnijā ievestas 126 tonnas gaļas subproduktu, kas ir par 35 tonnām mazāk. 45 tonnas gaļas subproduktu ievestas no Norvēģijas, 44 tonnas no Zviedrijas. Vēl gaļas subprodukti ievesti no Spānijas, Vācijas, Dānijas un Beļģijas.

Tāpat mazāk ir ievestas dzīvas cūkas un liellopi. Ja maijā Latvijā ieveda 6 339 cūkas, tad jūnijā ievestas 5 352 cūkas, kas ir par 987 cūkām mazāk. 5 220 cūkas ievestas no Igaunijas, 72 no Lietuvas, 57 no Dānijas un 3 cūkas ievestas no Vācijas. Savukārt dzīvu liellopu imports samazinājies no 1 056 liellopiem maijā līdz 780 liellopiem jūnijā. 628 liellopi ievesti no Lietuvas, 139 liellopi ievesti no Igaunijas, bet 13 liellopi no Zviedrijas.

Jūnijā palielinājās zemeņu un arbūzu imports

Jūnijā, salīdzinot ar maiju, pieauga zemeņu un arbūzu imports.

Ja maijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 44 tonnas zemeņu, tad jūnijā ievestas 330 tonnas zemeņu, kas ir par 286 tonnām vairāk. 273 tonnas zemeņu ievestas no Polijas, 29 tonnas ievestas no Ungārijas, 20 tonnas no Lietuvas un 8 tonnas no Beļģijas.
Ievērojami pieaudzis arī arbūzu imports. Ja maijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 45 tonnas arbūzu, tad jūnijā ievesta 401 tonna arbūzu, kas ir gandrīz deviņas reizes vairāk. 133 tonnas arbūzu ievestas no Nīderlandes, 95 tonnas ievestas no Lielbritānijas, 62 tonnas no Itālijas, 60 tonnas no Ungārijas, 39 tonnas no Turcijas un 11 tonnas no Lietuvas.

Jūnijā samazinājies gurķu un tomātu imports

Jūnijā, salīdzinot ar maiju, samazinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievesto tomātu, gurķu  un kartupeļu apjoms, savukārt burkāni ievesti vairāk.

Ja maijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 1 948 tonnas tomātu, tad jūnijā ievestas 1 775 tonnas tomātu, kas ir par 173 tonnām mazāk. 542 tonnas tomātu ievestas no Spānijas, 435 tonnas no Nīderlandes, 376 tonnas tomātu ievestas no Polijas, 180 tonnas no Lietuvas, 115 tonnas no Turcijas, 101 tonna tomātu ievesta no Beļģijas. Vēl tomāti ievesti no Vācijas, Itālijas un Ungārijas.

Līdzīgi samazinājies arī gurķu imports. Ja maijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 412 tonnas gurķu, tad jūnijā ievestas 386 tonnas, kas ir par 26 tonnām mazāk. 340 tonnas gurķu ievestas no Lietuvas un 35 tonnas ievestas no Polijas. Vēl gurķi ievesti no Spānijas un Nīderlandes.

Mazāk ievesti arī kartupeļi. Ja maijā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 451 tonnu kartupeļu, tad jūnijā ievestas 439 tonnas kartupeļu, kas ir par 12 tonnām mazāk. 321 tonna kartupeļu ievesta no Itālijas, 46 tonnas ievestas no Spānijas, 26 tonnas kartupeļu ievestas no Vācijas. Vēl kartupeļi ievesti no Lielbritānijas, Polijas un Izraēlas.

Savukārt burkānu imports jūnijā pieaudzis. Ja maijā Latvijā ieveda 538 tonnas burkānu, tad jūnijā ievestas 552 tonnas burkānu, kas ir par 14 tonnām vairāk. 263 tonnas burkānu ievestas no Nīderlandes un 233 tonnas ievestas no Itālijas. Vēl burkāni ievesti no Francijas, Vācijas, Beļģijas un Lietuvas.

Sanitārā robežinspekcija jūnijā
Latvijā dažādu iemeslu dēļ nav ielaidusi 42 kravas

PVD Sanitārā robežinspekcija jūnijā pārbaudījusi 12 684 importa, 614 eksporta un 2 174 tranzīta kravas. Nesakārtotu dokumentu dēļ aizturētas, taču pēc neatbilstību novēršanas Latvijā ielaistas 22 kravas. Latvijā nav ielaistas 42 kravas, bet divas kravas nosūtītas iznīcināšanai.
***
Latvijā nav ielaistas 9 cilvēkiem domātu medikamentu kravas, 4 veterināro medikamentu kravas un 1 augu aizsardzības līdzekļu kravu. Septiņas no cilvēkiem domāto medikamentu kravām bija paredzētas privātpersonām, taču privātpersonas ar pasta starpniecību šādus sūtījumus saņemt nedrīkst. Divas medikamentu pakas nosūtītas atpakaļ uz Zviedriju, divas uz Slovēniju, divas uz ASV un viena uz Austrāliju. Divām no atpakaļ atgrieztajām cilvēkiem domātajām medikamentu kravām netika ievērots medikamentu uzglabāšanas režīms, tādēļ tās abas nogādātas atpakaļ uz Nīderlandi. Šāda pat iemesla dēļ atpakaļ uz Nīderlandi nogādātas arī četras veterināro medikamentu kravas. Atpakaļ uz Vāciju nosūtīta augu aizsardzības līdzekļu krava, jo šis līdzeklis nav bijis reģistrēts.
***
Latvijā nav ielaistas 5 zvejas produktu kravas. Divas no tām atgrieztas atpakaļ uz Vāciju. Vienā kravā bija saldētas zivis, kuras netika pārvadātas atbilstošā temperatūras režīmā, savukārt otrā kravā bija zivju konservi, kuriem nebija oriģinālā veterinārā sertifikāta. Divas zivju kravas nosūtītas atpakaļ uz ASV, jo abām kravām bijis Latvijas Republikas prasībām neatbilstošs marķējums un iepakojums. Viena zvejas produktu krava nosūtīta atpakaļ uz Ukrainu, jo produktiem bija beidzies derīguma termiņš.
***
Latvijā nav ielaistas 12 gaļas produktu kravas. Atpakaļ uz Itāliju nosūtītas piecas žāvētas gaļas kravas, jo to pavaddokumentos nav bijis norādīts kravas saņēmējs, turklāt Latvija šajos dokumentos nav bijusi norādīta kā tranzīta valsts. Viena žāvētas gaļas krava uz Itāliju atpakaļ nosūtīta, jo kravā atradās arī prece, kas nebija minēta veterinārajā sertifikātā. Latvijā no Itālijas nav ielaistas arī divas gaļas konservu kravas, šķiņķu krava un viena gaļas izstrādājumu krava, jo visās šajās kravās bija preces, kas nebija norādītas veterinārajos sertifikātos. Atpakaļ uz Ungāriju nosūtīta desu krava, jo šīs kravas pārvadātājs nevarēja uzrādīt saskaņoto veterināro sertifikātu.
***
Latvijā nav ielaistas 5 saldumu kravas. Atpakaļ uz Brazīliju nosūtītas divas saldētu banānu kravas, jo to pārvadāšanā nav bijis ievērots atbilstošs temperatūras režīms. Atpakaļ uz Vāciju nosūtītas divas dabīgā medus kravas, jo to pārvadātājs nav varējis uzrādīt veterināro sertifikātu.  Savukārt sauso brokastu un makaronu kravām, kas vestas no Zviedrijas un vēlējās Latvijā iebraukt caur Valkas kontroles punktu, nācās atgriezties Igaunijā, jo licencē kravas ievešanai Latvijā norādīts cits robežkontroles punkts. Kravas pārvadātājām nācās doties atpakaļ uz Igauniju un doties uz to kontroles punktu, kas paredzēts licencē.
***
Latvijā nav ielaistas 2 piena produktu un 2 makaronu kravas. Atpakaļ uz Vāciju nosūtīta siera krava, jo uzņēmums, no kura siers vests, nav iekļauts atzīto eksportētāju uzņēmumu sarakstā. Atpakaļ uz šo pašu valsti, iztrūkstoša veterinārā sertifikāta dēļ, nosūtīta arī piena produktu krava. Atpakaļ uz Itāliju nosūtīta makaronu krava, jo kravas pavaddokumentos nebija norādīts kravas saņēmējs un Latvija dokumentos nav minēta kā tranzīta valsts.
***
Latvijā nav ielaistas 2 saulespuķu sēklu kravas, kas tika vestas no Lietuvas, jo laboratorisko izmeklējumu rezultāti uzrādīja pārsniegtu kadmija saturu tajās.
***
Iznīcināšanai sanitārie robežinspektori nosūtījuši no Nīderlandes vestu siera kravu, jo siers pārvadāts neatbilstošā temperatūras režīmā un kravai nav bijis veterinārā sertifikāta, kā arī no Šrilankas vestu melnās tējas kravu, jo tai bija beidzies derīguma termiņš. Pārvadātāji šīs kravas nevēlējās vest atpakaļ uz to eksportētājvalstīm, bet gan iznīcināt.

  • Publicēts:
    14.07.2003