Sanitārās robežinspekcijas kontroļu rezultāti septembrī

Septembrī vairāk ieved cūkgaļu

Septembrī, salīdzinot ar augustu, ir palielinājies Latvijā brīvam apgrozījumam ievestās cūkgaļas apjoms, liecina PVD Sanitārās robežinspekcijas informācija.

Ja augustā Latvijā ieveda 947 tonnas cūkgaļas, tad septembrī ievestas 1 615 tonnas cūkgaļas, kas ir par 668 tonnām vairāk. 1 151 tonnas cūkgaļas ievestas no Polijas, 318 tonnas ievestas no Igaunijas. Vēl cūkgaļa ievesta no Vācijas, Spānijas, Francijas un Lietuvas.

Līdzīgi pieaudzis arī liellopu gaļas imports. Septembrī Latvijā ievestas 316 tonnas liellopu gaļas, kas ir par 84 tonnām vairāk nekā augustā, kad Latvijā ieveda 232 tonnas liellopu gaļas. 307 tonnas liellopu gaļas ievestas no Lietuvas, 9 tonnas no Zviedrijas.

Vairāk ievesti arī gaļas subprodukti. Ja augustā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 119 tonnas gaļas subproduktu, tad septembrī ievestas 127 tonnas gaļas subproduktu, kas ir par 8 tonnām vairāk. 63 tonnas gaļas subproduktu ievestas no Zviedrijas, 23 tonnas no Norvēģijas, 16 tonnas no Austrālijas. Vēl gaļas subprodukti ievesti no Vācijas un Spānijas.

Savukārt putnu gaļa ievesta mazāk. Ja augustā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 2 285 tonnas putnu gaļas, tad septembrī ievestas 2 211 tonnas putnu gaļas, kas ir par 74 tonnām mazāk. 455 tonnas putnu gaļas ievestas no Lielbritānijas , 406 tonnas no Beļģijas, 357 tonnas putnu gaļas ievestas no ASV, 292 tonnas no Igaunijas, 286 tonnas no Lietuvas. Vēl putnu gaļa ievesta no Vācijas, Spānijas, Somijas, Francijas, Īrijas, Nīderlandes un Polijas.

Samazinājies arī dzīvo cūku imports. Tas sarucis no 4 061 cūkām augustā līdz 2 750 cūkām septembrī. Cūkas septembrī ievestas no Igaunijas.

Liellopi ievesti vairāk. Septembrī Latvijā ievesti 1 466 dzīvi liellopi, kas ir par 442 liellopiem vairāk nekā augustā, kad Latvijā ieveda 1 024 liellopus.

Samazinājies tomātu imports

Septembrī Latvijā brīvam apgrozījumam ievestas 897 tonnas tomātu, kas, salīdzinājumā ar augustu, kad Latvijā ieveda 1 072 tonnas tomātu, ir par 175 tonnām mazāk.

589 tonnas tomātu ievestas no Polijas, 196 tonnas no Ukrainas. Vēl tomāti ievesti no Krievijas, Lietuvas un Nīderlandes.

Samazinājies arī burkānu imports. Jau augustā Latvijā ieveda 41 tonnu burkānu, tad septembrī ievestas 6 tonnas burkānu, kas ir par 35 tonnām mazāk. Burkāni ievesti no Igaunijas.

Savukārt gurķi un kartupeļi ievesti vairāk. Ja augustā Latvijā ieveda 108 tonnas gurķu, tad septembrī ievesta 221 tonna gurķu, kas ir par 113 tonnām vairāk. 156 tonnas gurķu ievestas no Lietuvas, 41 tonna ievesta no Nīderlandes. Vēl gurķi ievesti no Bulgārijas un Polijas.

Kartupeļu imports pieaudzis no 8 tonnām augustā līdz 171 tonnai septembrī. 160 tonnas kartupeļu ievestas no Igaunijas, 8 tonnas no Lietuvas un 2 tonnas no Nīderlandes.

Strauji pieaudzis ābolu imports

Septembrī, salīdzinot ar augustu, strauji pieaudzis ābolu imports. Ja augustā Latvijā brīvam apgrozījumam ieveda 455 tonnas ābolu, tad septembrī ievestas 1 570 tonnas ābolu, kas ir par 1 115 tonnām jeb aptuveni trīs ar pusi reizes vairāk.

Visvairāk – 1 204 tonnas ābolu ievestas no Lietuvas, 323 tonnas no Polijas. Vēl āboli ievesti no Beļģijas, Spānijas un Nīderlandes.

Septembrī būtiski samazinājies arbūzu imports. Ja augustā Latvijā ieveda 6 239 tonnas arbūzu, tad septembrī ievestas 3 229 tonnas arbūzu, kas ir par 3 010 tonnām jeb uz pusi mazāk. 2323 tonnas arbūzu ievestas no Krievijas, 882 tonnas no Ukrainas, 23 tonnas arbūzu ievestas no Azerbaidžānas.

Septembrī samazinājies vīnogu imports. Ja augustā Latvijā ieveda 1 203 tonnas vīnogu, tad septembrī ievestas 1 163 tonnas vīnogu, kas ir par 40 tonnām mazāk. 418 tonnas vīnogu ievestas no Itālijas, 305 tonnas no Turcijas, 142 tonnas no Lielbritānijas. Vēl vīnogas ievestas no Beļģijas, Spānijas, Īrijas, Lietuvas, Nīderlandes un Polijas.

Sanitārā robežinspekcija septembrī
dažādu iemeslu dēļ Latvijā nav ielaidusi 28 kravas

PVD Sanitārā robežinspekcija septembrī pārbaudījusi 16 623 importa, 736 eksporta un 2 605 tranzīta kravas. Nesakārtotu dokumentu dēļ aizturētas, taču pēc neatbilstību novēršanas Latvijā ielaistas 75 kravas. Latvijā nav ielaistas 28 kravas, bet 1 krava nosūtīta iznīcināšanai.

Grib ievest vecu cūkgaļu

Latvijā nav ielaistas un atpakaļ uz Čehiju nosūtītas 5 gaļas konservu kravas, bet atpakaļ uz Poliju – cūkgaļas krava. Gaļas konservu kravas Latvijā nav ielaistas, jo to veterinārais sertifikāts neatbilda Latvijas Republikas prasībām, savukārt cūkgaļai bija beidzies derīguma termiņš.

Joprojām medikamentus sūta pa pastu

Latvijā nav ielaisti un atpakaļ uz Krieviju nosūtīti 2 medikamentu sūtījumi, atpakaļ uz ASV 4 medikamentu sūtījumi, bet atpakaļ uz Franciju, Austrāliju, Izraēlu un Poliju 1 sūtījums, jo Latvijas Republikas normatīvie akti neļauj privātpersonām medikamentus saņemt ar pasta starpniecību. Uz Indiju atpakaļ nosūtīta 1 medikamentu krava, jo tai nav bijis Valsts zāļu aģentūras izdotas atļaujas, bet atpakaļ uz Lietuvu 2 medikamentu kravas, jo tām bija beidzies derīguma termiņš. Atpakaļ uz Itāliju nosūtīta mikroorganismu kultūru krava, jo pārvadātājs nebija ievērojos temperatūras režīmu šo preci pārvadājot.

Gurķos un salātos par daudz nitrātu

Latvijā nav ielaistas un atpakaļ uz Igauniju nosūtītas 2 salātu un 2 gurķu kravas, jo laboratorisko izmeklējumu rezultāti uzrādījuši paaugstinātu nitrātu daudzumu šajos dārzeņos.

Ved izkusušu sieru ar parazītiem

Latvijā nav ielaista un atpakaļ uz atpakaļ uz Itāliju nosūtīta siera krava, jo, pārbaudot kravu, inspektori konstatēja, ka siers ir izkusis, deformēts un tajā iemitinājušies parazīti. Atpakaļ uz Franciju nosūtīta olu pulvera krava, jo tai bijis Latvijas prasībām neatbilstošs veterinārais sertifikāts, bet atpakaļ uz Vāciju nosūtīta piena pulvera krava, jo tās nosūtītājs nav bijis iekļauts atzīto piena eksportētājuzņēmumu sarakstā. Uz Turciju atpakaļ atgriezta augu sēklu krava, jo sēklās konstatēti karantīnas organismi.

Nosūta iznīcināt sapelējušus muskatriekstus

Sanitārā robežinspekcija nosūtījusi iznīcināšanai no Polijas vestu muskatriekstu kravu, jo laboratorisko izmeklējumi tajos uzrādīja mikotoksīnus jeb pelējuma sēnītes.

  • Publicēts:
    14.10.2003