Šobrīd atzīti 57 pārtikas uzņēmumi

Pirmajā atzīšanas kārtā, kas sākās jūnijā un beigsies nākamā gada martā, Pārtikas un veterinārais dienests atzinis 57 pārtikas uzņēmumus, tādējādi apliecinot, ka tie darbojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Laika posmā no jūnija līdz oktobrim atzīti ir 24 gaļas ieguves un pārstrādes uzņēmumi, 15 muitas noliktavas, 10 zvejas produktu ražošanas uzņēmumi, 5 piena pārstrādes uzņēmumi un 3 pārtikas produktu uzglabāšanas uzņēmumi.

Atzīšanas procesu nav izturējuši un nav atzīti 24 uzņēmumi.

Kā jau ziņots, pavisam atzīšanas pirmajā kārtā, tas ir, līdz nākamā gada martam, dienests ir iecerējis pārbaudīt un atzīt 626 pārtikas uzņēmumus, bet otrajā kārtā, sākot ar nākamā gada 1. janvāri, vēl vairāk nekā 2 000 pārtikas uzņēmumus.

Pirmajā atzīšanas kārtā tiek veikta gaļas ieguves, dzīvnieku izcelsmes izejvielu apstrādes, pārstrādes un ražošanas uzņēmumu, muitas noliktavu un dzīvnieku izcelsmes produktu saldētavu atzīšana, bet otrajā atzīšanas kārtā – tiks veikta to uzņēmumu atzīšana, kuru darbība ir saistīta ar pārtikas (ne dzīvnieku izcelsmes) apstrādi, pārstrādi, ražošanu, uzglabāšanu un iesaiņošanu.

Katra uzņēmuma atzīšanu veic divi Pārtikas un veterinārā dienesta direktora pilnvaroti eksperti un novērotāja lomā piedalās arī tās pārvaldes inspektors, kura uzraudzības lokā atrodas atzīstamais uzņēmums. Taču lēmumu par uzņēmuma atzīšanu pieņem Pārtikas un veterinārā dienesta direktora pilnvarots atbildīgais speciālists.

Uzņēmuma atzīšanas gaitā eksperti vērtē to, vai uzņēmuma darbība atbilst visām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  • Publicēts:
    22.10.2003