Tiesa atstāj spēkā Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu par individuālā uzņēmuma „Lašukalni” darbības apturēšanu

Daugavpils tiesa atstājusi spēkā PVD Daugavpils pārvaldes lēmumu par piena pārstrādes uzņēmuma „Lašukalni” darbības apturēšanu.

Pērn PVD Daugavpils pārvaldes inspektori, veicot pārbaudi uzņēmumā „Lašukalni”, konstatēja būtiskas neatbilstības un pieņēma lēmumu apturēt piena produktu ražošanu. Piena savākšanu uzņēmums varēja turpināt, novēršot neatbilstības inspektoru noteiktajā termiņā. Veicot atkārtotu pārbaudi uzņēmumā, inspektori konstatēja, ka uzņēmums tomēr nav novērsis neatbilstības, tādēļ apturēja arī piena savākšanu.

Inspektoru lēmumu uzņēmums „Lašukalni” pārsūdzēja Daugavpils tiesā un pagājušās nedēļas beigās tiesa nolēma, ka PVD Daugavpils amatpersonu pieņemtais lēmums atstājams spēkā.

Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta rīcībā esošās informācijas, šogad ar lūgumu pārskatīt dienesta lēmumu pamatotību, tiesā ir vērsušies divi uzņēmumi un viena privātpersona. Divos gadījumos tiesa ir atstājusi spēkā Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu, bet vienā vēl nav notikusi tiesas sēde.

  • Publicēts:
    14.10.2003