Turpinās ātri bojājošos produktu uzglabāšanas un tirdzniecības pastiprinātā uzraudzība

Arī nedēļā no 11. līdz 18. augustam, pastiprināti kontrolējot ātri bojājošos produktu uzglabāšanu un tirdzniecību veikalos, tirgos, sabiedriskās ēdināšanas un ražošanas uzņēmumos, Pārtikas un veterinārais dienests konstatējis, ka visbiežāk uzņēmumi neievēro temperatūras režīmus.

Kā liecina Pārtikas un veterinārā dienesta jaunākā informācija par veiktajām kontrolēm visā Latvijā, inspektori pārbaudījuši 402 pārtikas uzņēmumus un konstatējuši 152 neatbilstības. 41 % gadījumu pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi nav ievērojuši temperatūras režīmus, 35 % gadījumu nav ievērotas higiēnas prasības, un 24 % gadījumu konstatēts neatbilstošs marķējums.

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori ir sastādījuši 13 administratīvos protokolus un 19 aktus par pārtikas produktu izplatīšanas apturēšanu. Kopumā no apgrozības izņemti 111 kilogrami pārtikas produktu. Naudas sodos dienests iekasējis 1 180 latus.

Rīgā pārbaudīti 100 uzņēmumi. Tajos konstatētas 35 neatbilstības. 48 % gadījumu nav ievēroti temperatūras režīmi, 46 % gadījumu nav ievērotas higiēnas prasības un 6 % gadījumu konstatēts neatbilstošs marķējums.

  • Publicēts:
    21.08.2003