Eksports

 

 

ES atzītie ES valstu pārtikas uzņēmumi

 

Uzmanību uzņēmumiem, kuri eksportē uz Krieviju, Kazahstānu un Baltkrieviju!

 

Ar 2010. gada 1. jūliju ir stājusies spēkā vienotā muitas ūnija, kuru veido Krievija, Kazahstāna un Baltkrievija. Lai eksportētu produkciju uz kādu no šīm valstīm, uzņēmumam un tā produkcijai jāatbilst vienotām šo valstu veterināri – sanitārajām prasībām.

 

Informācija par Muitas ūniju un par produktu mikrobioloģiskajiem un higiēnas rādītājiem un prasībām (rādītāji attiecināmi uz ūnijā ievedamajiem produktiem) pieejama sekojošās interneta vietnēs: