Ir paveikts liels darbs. Paldies visiem, kuri palīdzēja!

Vairāk nekā sešus gadus esmu bijis zemkopības ministra amatā. Tas noteikti nav bijis viegls laiks, bet tāpat varu droši teikt – šie seši gadi bijuši arī pilni patīkamu brīžu, radošu panākumu un grūta, taču vajadzīga darba gadi. Esmu strādājis visciešākajā saiknē ar Jums, cienījamie un jaukie kolēģi, mūsu sociālajiem partneriem, lauksaimniekiem, kas bijuši gatavi radošai un efektīgai sadarbībai. Darba gaitā esam diskutējuši, arī strīdējušies, taču galu galā vienmēr arī nonākuši pie kopsaucēja, pie kompromisa, kas, iespējams, nācis grūtās sarunās, tomēr tāpēc jo vairāk šis kompromiss bijis jo svarīgāks un nozīmīgāks. Gan man kā ministram un vienkārši kā cilvēkam, gan sarunas partneriem un galu galā arī visai nozarei kopumā. Lai kādi arī šobrīd nebūtu laiki – cik objektīvi grūti, cik – vienkārši par tādiem mākslīgi „uzpūsti”, tomēr par vienu gan esmu pārliecināts pilnīgi: mūsu lauksaimniecība, mūsu lauksaimnieki un mūsu nozares nākotne kopumā noteikti ir optimistiska. Ja izpildīsim visas savstarpējās vienošanās un visas savstarpējās apņemšanās, tad arī krīzes laiks beigsies bez lieliem zaudējumiem.

Šajā nelielajā vēstulītē negribu un nevēlos iegrimt dziļā un pilnīgā analīzē tiem notikumiem, kas bijuši šajos vairāk nekā sešos gados. Īpaši jau pēdējā laikā par to runāts daudz. Šoreiz tikai gribēju teikt lielu paldies visiem ministrijas darbiniekiem, kas bija kopā ar mani visu šo laiku. Un noteikti būs kopā arī ar nākamo zemkopības ministru. Jo, esmu pārliecinājies, ministrijā un ministrijas dienestos strādā sava darba profesionāļi, kas apzinās misiju (lai cik grūta un pat nenovērtēta reizēm tā ir) – palīdzēt lauksaimniecības nozarei noturēties un attīstīties. Es esmu pārliecināts, ka Jūs esat darba fanātiķi. Un tāpēc vien man vienmēr ir bijis patīkami būt ministrijā, sastrādāties ar, ja drīkstu tā izteikties, savu komandu, kas mani nav pievīlusi nevienu dienu. Šodien gribēju teikt paldies arī visiem sadarbības partneriem, kas bijuši kopā ar mani un kopā ar ministriju visu šo laiku. Gan tiem, kas mūs atbalstīja, gan tiem, kas kritizēja, bet vienmēr bija gatavi runāt, diskutēt un galu galā pieņemt arī konstruktīvus lēmumus – domāju, ka mēs kopīgi esam krietni pavirzījušies uz priekšu. Un kopīgi ļoti daudz izdarījuši. Bez Jums es nebūtu paveicis pat ne sīku daļiņu no tā, kas izdarīts Latvijas lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un mežiem.

Šajā laikā esmu ļoti daudz mācījies. Ne tikai profesionālā ziņā un ne tikai nozares vadību vien. Arī cilvēciskajā jomā darbs ministra amatā kopā ar Jums man daudz iemācījis. Pirmkārt, pacietību un, domāju piekritīs arī mani oponenti, spēju uzklausīt. Otrkārt, pieņemt arī oponentu viedokļus un „neiecirsties”, aizstāvot tikai savas domas. Treškārt, sastrādāties. Un šīs mācības, šķiet, ir mans personiskais lielākais ieguvums.

Un vēl: tas radoši-sportiski-azartiskais gars, kopā būšana arī saviesīgajos un sporta pasākumos ārpus obligātajām darba stundām- arī tā ir mūsu kopējā vērtība.

Vēlreiz paldies par to, ka bijāt ar mani kopā! Un, esmu pārliecināts, kopā mēs noteikti vēl paveiksim lielus darbus!

Mārtiņš Roze

  • Publicēts:
    05.02.2009