Ministrijas darbinieku vārdā sakām lielu paldies par kopīgo darbu!

Godātais Rozes kungs!

Ministrijas darbinieku vārdā sakām lielu paldies par kopīgo darbu, par veiksmīgo sadarbību un par kopīgi paveikto. Seši gadi nav mazs laiks, būtībā tas ir vesels laikmets ne tikai nozares, bet arī valsts attīstībā. Kopā mēs esam nogājuši garu ceļu – sākot no 2002. gada, kad Latvija vēl tikai gatavojās iestāties Eiropas Savienībā, mums ir bijuši gan priecīgi, gan sarežģīti mirkļi, kas devuši gan pieredzi, gan mācības, gan sapratni par nozares attīstību. Šajā laikā ministrijā ir izveidojusies spēcīga, profesionāla un arī saliedēta komanda, kas gatava strādāt arī turpmāk. Nav noliedzams, ka komandas izveidē liels nopelns bija arī Jums. Novēlam turpmākajā darbā nepagurt un realizēt visas iecerētās idejas.

Zemkopības ministrijas kolektīvs

  • Publicēts:
    05.02.2009