Noteiks dzīvnieku izcelsmes produktu aprites kārtību, kā arī to ievešanu un tirdzniecību starp ES dalībvalstīm

 

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti cilvēku patēriņam, to ievešanai Eiropas Savienībā un tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts nosaka veterinārās prasības dzīvnieku izcelsmes produktiem (piemēram, dzīvnieku zarnas, asinis, nagi, kauli u.c.), kas paredzēti cilvēku patēriņam, kā arī to tirdzniecībai starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un ievešanai ES no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (trešās valstis).

Noteikumu izpildi kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Produktiem, kurus paredzēts ievest no trešās valsts un kuri paredzēti tirdzniecībai starp ES dalībvalstīm, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, kā arī šo noteikumu prasības.
 
Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    23.07.2009