14.aprīlī noslēgsies sestās kārtas projektu pieteikumu pieņemšana ES atbalstam ekonomikas dažādošanai lauksaimniecības nozarēs

Otrdien, 14.aprīlī Lauku atbalsta dienests (LAD) pēdējo dienu pieņems projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam trešās assDzīves kvalitāte lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana” pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem sestajā kārtā. Šai projektu pieņemšanas kārtai sekos nākamās kārtas.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Uz atbalstu var pretendēt pašvaldības, kas atrodas Latvijas lauku teritorijā, izņemot Rīgas rajona vietējās pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Novadi ar lauku teritoriju un pilsētas ar lauku teritoriju pasākumu drīkst īstenot tikai lauku teritorijā.

Pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtai piešķirts publiskais finansējums 5 miljonu latu apmērā.  

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.

Projektu īstenošanas beigu datums pasākumiem noteikts divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un LAD.

Vairāk informācijas par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļā „Valsts un ES atbalsts” un LAD interneta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „ES atbalsts”.

 

 

______________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

Tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    09.04.2009