Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Turpmāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai (pārveidošanai) nebūs nepieciešama speciāla atļauja

Izmaiņas Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā paredz atcelt prasību par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu. Turpmāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes...

Publicēts: 10.07.2009

Paredz izmaiņas Pārtikas un veterinārā dienesta nolikumā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums””, ko šodien...

Publicēts: 09.07.2009

Lauksaimniecības datu centram papildus funkcijas

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.663 „Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs””, ko šodien...

Publicēts: 09.07.2009

Paredz izmaiņas meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumos

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas...

Publicēts: 09.07.2009

Eiropas Savienības INTERREG projekta „Nākotnes meži” seminārs „Mežs klimata izmaiņu apstākļos” Latvijā

Eiropas Savienības INTERREG projekta „Nākotnes meži” mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu, informācijas izplatīšanu un jaunu pieeju izveidi meža apsaimniekošanā un klimata pārmaiņu potenciālo...

Publicēts: 09.07.2009

Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta apguve uz 2009. gada 1. jūliju

Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.- 2013. gadam (LAP) pieejamais publiskais finansējums ir LVL 956 970 484. Kopš LAP īstenošanas uzsākšanas brīža uz šī gada 1.jūliju izsludinātajās iesniegumu...

Publicēts: 09.07.2009

Plāno veicināt godīgu konkurenci kokmateriālu tirgū

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas priekšlikumus, kas ietverti informatīvajā ziņojumā „Par likumības ievērošanu kokmateriālu tirgū Latvijā”. Ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotā darba...

Publicēts: 08.07.2009

Zemkopības ministrs tiksies ar lauksaimniekiem

Ceturtdien, 9.jūlijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Jēkabpilī tiksies ar lauksaimniekiem, lai pārrunātu piena nozares un mazo ražotņu attīstības, kā arī kooperāciju veidošanas iespējas nākotnē.

Publicēts: 08.07.2009

Nosaka izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtību

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus „Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība”.

Publicēts: 07.07.2009

Zemkopības ministrs apmeklēs bioloģiskās lauku saimniecības

Trešdien, 8.jūlijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs kopīgi ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvjiem tiksies ar...

Publicēts: 07.07.2009

Latvija un Baltkrievija sadarbojas lauksaimniecības nozarē

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs šodien tikās ar Baltkrievijas vēstnieku Latvijā Aleksandru Gerasimenko, lai pārrunātu Latvijas un Baltkrievijas sadarbību lauksaimniecības nozarē un lauksaimniecības...

Publicēts: 07.07.2009

Vistu un cūku labturības prasības tiek precizētas atbilstoši Veterinārmedicīnas likumam

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.marta noteikumos Nr. 102 „Noteikumi par dējējvistu labturības...

Publicēts: 07.07.2009