Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Luksemburgā vēlreiz diskutēs par tiešo maksājumu shēmas pārskatīšanu nākotnē

Šā gada 22.jūnijā un 23.jūnijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, kuras centrālā...

Publicēts: 19.06.2009

Eiropas Savienības un valsts atbalsta administrēšanai noteikti jauni apvienoti noteikumi

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu...

Publicēts: 19.06.2009

Paredz izmaiņas zirgu pārraudzībā un vērtēšanā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.274 „Noteikumi par zirgu pārraudzību, zirgu darba spēju...

Publicēts: 18.06.2009

Zemkopības ministrs Pleskavā pārrunās Latvijas lauksaimniecības produktu tirdzniecības iespējas

Rīt, 19.jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs darba vizītē Pleskavā tiksies ar Pleskavas apgabala gubernatoru Andreju Turčaku, lai pārrunātu Latvijas lauksaimniecības produktu tirdzniecības...

Publicēts: 18.06.2009

Varēs saņemt atļauju Latvijas vai ES šķirņu katalogos neiekļauto sēklu izvietošanai tirgū

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums,...

Publicēts: 18.06.2009

Noteiks dzīvnieku datu bāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtību

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Reģistrēto dzīvnieku datu bāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru...

Publicēts: 18.06.2009

Paredz izmaiņas bišu pārraudzībā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.246 „Medus bišu pārraudzības kārtība””, ko šodien izsludināja...

Publicēts: 18.06.2009

Paredz izmaiņas govju pārraudzībā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.811 „Slaucamo govju pārraudzības kārtība””, ko šodien...

Publicēts: 18.06.2009

Paredz izmaiņas cūku pārraudzībā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumos Nr.287 „Cūku pārraudzības kārtība””, ko šodien izsludināja valsts...

Publicēts: 18.06.2009

Precizēti nosacījumi LAP pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” atbalsta piešķiršanā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un...

Publicēts: 17.06.2009

Precizēts ciltsdarba jomas funkciju sadalījums

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas...

Publicēts: 17.06.2009

Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtībā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un...

Publicēts: 17.06.2009