Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Noteikta dzīvnieku barības piedevu un bioproteīnu aprites kārtība

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par atļautajām dzīvnieku barības piedevām un bioproteīniem un to aprites...

Publicēts: 11.08.2009

Cūku ganāmpulku īpašniekam nebūs jāslēdz līgums par pārraudzības darbu veikšanu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumos Nr.287 „Cūku pārraudzības kārtība””.

Publicēts: 11.08.2009

Atvieglo projekta uzsākšanas procedūras Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem

 Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības...

Publicēts: 11.08.2009

Vienkāršos atbalsta saņemšanu lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā...

Publicēts: 07.08.2009

Paredz izmaiņas medību noteikumos

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 „Medību noteikumi””, ko šodien izsludināja valsts...

Publicēts: 06.08.2009

Noteiks konkrētu praktisko iemaņu pārbaudes programmu jaunajiem medniekiem

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.110 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību,...

Publicēts: 06.08.2009

Precizēs zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtību

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība”, ko šodien...

Publicēts: 06.08.2009

Kontrolējošie dienesti veiks regulārus reidus lielajos Rīgas tirgos

Šodien Zemkopības ministrijā (ZM) notika pirmā Starpinstitūciju koordinācijas grupas sanāksme nelegālās pārtikas tirdzniecības apkarošanā, kurā tika apspriesti šīs koordinācijas grupas uzdevumi un...

Publicēts: 05.08.2009

Zirgu pārvadāšanai nekomerciālos nolūkos nevajadzēs dzīvnieka pārvadātāja apliecību

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1079 “Dzīvnieku pārvadāšanas...

Publicēts: 04.08.2009

Nosaka dzīvnieku barības higiēnas prasības

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos”.

Publicēts: 04.08.2009

Nosaka sertificētu augļu koku un ogulāju pavairošanas materiālu ražošanas un kontroles sistēmu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un...

Publicēts: 04.08.2009

Zemkopības ministrs veido ciešāku sadarbību ar Krieviju

Šodien zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Maskavā darba vizītē tikās ar Krievijas lauksaimniecības ministri Jeļenu Skrinniku, lai pārrunātu sadarbības iespējas lauksaimniecības nozarē.

Publicēts: 31.07.2009