Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Paredz izmaiņas gaļas liellopu pārraudzības kārtībā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.6 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība””, ko šodien izsludināja...

Publicēts: 28.05.2009

Zemkopības ministrija izstrādājusi informatīvo ziņojumu par Latvijas nostāju ar ĢMO saistītos jautājumos

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi informatīvā ziņojuma „Latvijas nostāja jautājumos, kas saistīti ar ģenētiski modificētiem organismiem” projektu, ko šodien izsludināja valsts sekretāru...

Publicēts: 28.05.2009

Paredz izmaiņas koku ciršanai meža zemēs

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.892 „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs””, ko šodien...

Publicēts: 28.05.2009

Ciltsdarba valsts inspekcijas funkcijas pārņems Pārtikas un veterinārais dienests un Lauksaimniecības datu centrs

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ciltsdarba likumā, kuros paredzēts, ka Ciltsdarba valsts inspekcijas funkcijas pārņems Pārtikas un veterinārais dienests...

Publicēts: 27.05.2009

Tiek reorganizēta Sanitārā robežinspekcija

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā un Veterinārmedicīnas likumā. Grozījumi veikti saskaņā ar Zemkopības ministrijas...

Publicēts: 27.05.2009

Zemkopības ministrs tikās ar ES Jūrlietu un zivsaimniecības komisāru

Vakar zemkopības ministrs Janis Dūklavs Briselē tikās ar Eiropas Savienības (ES) Jūrlietu un zivsaimniecības komisāru Džo Borgu, lai pārrunātu Kopējās zivsaimniecības reformas (KZF) jautājumus un...

Publicēts: 26.05.2009

Nosaka maksu par dzīvnieku barības apritē iesaistīta uzņēmuma reģistrāciju

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju”.

Publicēts: 26.05.2009

Noteikta ĢMO izplatīšanas vidē vai tirgū atļauju izsniegšanas kārtība

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas vidē vai tirgū, monitoringa un...

Publicēts: 26.05.2009

Lietuvas amatpersonas iepazīsies ar Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu pieredzi

Rīt, 27.maijā Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāres vietnieks Aivars Lapiņš Rīgā, Zemkopības ministrijā tiksies ar Lietuvas lauksaimniecības amatpersonām un kooperatīvu pārstāvjiem, lai ar...

Publicēts: 26.05.2009

Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju...

Publicēts: 26.05.2009

Izmaiņas noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju...

Publicēts: 26.05.2009

Nosaka bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību

Valdība šodien apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”.

Publicēts: 26.05.2009