Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Lauksaimnieki līdz 30.jūnijam var pieteikties atbalstam daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai

No šā gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam Lauku atbalsta dienests (LAD) 3.kārtā pieņem projektu iesniegumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Atbalsts daļēji naturālo...

Publicēts: 09.04.2009

Izstrādāti noteikumi par dzīvnieku kapsētām un aizsargjoslu noteikšanu ap tām

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtība un...

Publicēts: 09.04.2009

Līdz 17.aprīlim pieņems projektu pieteikumus vairākos Lauku attīstības programmas mežsaimniecības atbalsta pasākumos

Meža īpašnieki vēl līdz šā gada 17.aprīlim Lauku atbalsta dienestā (LAD) var  iesniegt projektu pieteikumus valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanai Lauku attīstības programmas 2007

Publicēts: 09.04.2009

Pieņem projektu pieteikumus valsts un ES atbalstam meža ugunsdrošības profilaktiskajiem pasākumiem

No šā gada 14.aprīļa līdz 14.maijam valsts pārvaldes iestādes - Valsts meža dienests (VMD), nacionālie dabas parki un citas - Lauku atbalsta dienestā (LAD) var  iesniegt projektu iesniegumus valsts...

Publicēts: 09.04.2009

Zemkopības ministrs Valmierā un Straupē tiksies ar lauksaimniekiem

Rīt, 9.aprīlī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs darba vizītē Vidzemē apmeklēs piensaimniecības kooperatīvu „Straupe” un Vidzemes agroekonomisko kooperatīvo sabiedrību, lai tiktos ar lauksaimniekiem...

Publicēts: 08.04.2009

Jānis Dūklavs: piena pārstrādātājiem aktīvāk jāmeklē eksporta tirgi

Šodien zemkopības ministrs Janis Dūklavs Zemkopības ministrijā (ZM), tiekoties ar piena ražotājiem un pārstrādātājiem, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) piena nozares darba grupas...

Publicēts: 08.04.2009

Atbalstīta paātrināta finansējuma izmaksa 10 miljonu latu apmērā pasākumiem piena nozarē

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos priekšlikumus par finansējuma pārdali starp budžeta apakšprogrammām, lai nodrošinātu 2009.gada 3.februāra sēdes protokollēmuma „Par...

Publicēts: 07.04.2009

Palielināts atbalsta apmērs bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem

Valdība šodien apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku...

Publicēts: 07.04.2009

Atslogo mēslošanas līdzekļu ievešanas kārtību nekomerciāliem nolūkiem

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr. 530 „Mēslošanas līdzekļu...

Publicēts: 07.04.2009

Piešķirts atbalsts dīķsaimniecībām

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens...

Publicēts: 07.04.2009

Nosaka meža monitoringa veikšanas kārtību

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Meža monitoringa veikšanas kārtība”. Kārtība nosaka meža monitoringa pasākumos iegūstamo...

Publicēts: 07.04.2009

Izstrādāti jauni noteikumi programmas „Skolas piens” ieviešanai

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei...

Publicēts: 07.04.2009