Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Paredz izmaiņas cūku pārraudzībā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumos Nr.287 „Cūku pārraudzības kārtība””, ko šodien izsludināja valsts...

Publicēts: 18.06.2009

Precizēti nosacījumi LAP pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” atbalsta piešķiršanā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un...

Publicēts: 17.06.2009

Precizēts ciltsdarba jomas funkciju sadalījums

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas...

Publicēts: 17.06.2009

Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtībā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un...

Publicēts: 17.06.2009

Zemkopības ministrija publiskojusi 2008.gada darbības pārskatu

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi un publiskojusi 2008.gada darbības pārskatu, kurā detalizēti aplūkoti ministrijas sasniegumi un paveiktais zemkopības nozares attīstības sekmēšanā, kā arī...

Publicēts: 17.06.2009

Pārtikas veterinārais dienests pildīs papildus funkcijas

Šodien valsts sekretāru sanāksmē izskatīja vairākus noteikumu projektus, kuros Zemkopības ministrija ir izdarījusi izmaiņas saistībā ar pakļautībā esošo iestāžu strukturālajām izmaiņām.

Publicēts: 11.06.2009

Zemkopības ministrija veido ciešāku lauksaimniecības nozaru sadarbību ar Vāciju

Šodien, Zemkopības ministrijā (ZM) viesojās Vācijas Federatīvās Republikas Mēklenburgas - Priekšpomerānijas federālās zemes landtāga Lauksaimniecības, vides un patērētāju aizsardzības komisijas...

Publicēts: 09.06.2009

Izstrādāti noteikumi par 2009. gada valsts atbalstu meža nozarei

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2009. gadā”.

Publicēts: 09.06.2009

Noteiks dzīvnieku barības piedevu un bioproteīnu aprites kārtību

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par atļautajām dzīvnieku barības piedevām un bioproteīniem un to aprites kārtību”, ko šodien izsludināja...

Publicēts: 04.06.2009

Paredzētas izmaiņas lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas kontroles kārtībā

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.401 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas,...

Publicēts: 04.06.2009

Jaunas iespējas piena nozarei

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pēc Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru neformālās sanāksmes Čehijā saņēmis informāciju no Eiropas Komisijas par to, ka Latvijai...

Publicēts: 04.06.2009

Noteiks veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā”, ko šodien izsludināja valsts...

Publicēts: 04.06.2009