Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Noteikti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” laureāti

Noslēdzies jau par tradīciju kļuvušais Zemkopības ministrijas (ZM) organizētais konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”. Šogad ZM to organizēja sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju.

Publicēts: 03.03.2009

Noslēgsies pieteikšanās valsts atbalstam kredītprocentu atmaksai un bioloģiskajai pārstrādei

Šā gada 10.martā Lauku atbalsta dienestā (LAD) noslēgsies iesniegumu pieņemšana no lauksaimniekiem kredītprocentu daļējai atmaksai valsts atbalsta programmā „Atbalsts investīciju veicināšanai...

Publicēts: 03.03.2009

Līdz 30.aprīlim pieņem projektu iesniegumus kompensācijām zvejniekiem pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas

No šā gada 30.marta līdz 30.aprīlim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007

Publicēts: 02.03.2009

Zemkopības ministrija izstrādās prasības mājas (istabas) dzīvnieku audzētavām un audzētājiem

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādās prasības mājas (istabas) dzīvnieku audzētavām un audzētājiem, kas nepieciešamas, lai sakārtotu dzīvnieku labturības prasību ievērošanu mājas (istabas) dzīvnieku...

Publicēts: 27.02.2009

ZM: Aicinām sociālos partnerus vēl aktīvāk iesaistīties ES tiesību aktu projektu sagatavošanā

Zemkopības ministrija (ZM) aicina savus sociālos partnerus, nevalstiskās organizācijas vēl aktīvāk iesaistīties Latvijas nostājas sagatavošanā par sākotnējiem ES tiesību aktu projektiem.

Publicēts: 27.02.2009

ZM: publikācijas par pārtikas kvalitātes pētījumu maldina sabiedrību; pētījums nenosaka Latvijā ražotās produkcijas kaitīgumu vai nekaitīgumu

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka Latvijas masu medijos saceltās ažiotāžas rezultātā par ZM pasūtīto pētījumu „Latvijā ražotās pārtikas produkcijas kvalitātes rādītāju salīdzinājums ar ārzemju...

Publicēts: 27.02.2009

ZM: Zemniekiem martā paātrināti izmaksās atbalstu

Pēc diskusijām ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām Zemkopības ministrija (ZM) pārskatījusi maksājumu veikšanas grafiku un pieņēmusi lēmumu ātrāk kā paredzēts veikt maksājumus ražojošām...

Publicēts: 25.02.2009

Zemkopības ministrija gatavo nosacījumus agrovides atbalsta saņemšanai 2009.gadā

Šonedēļ Zemkopības ministrija (ZM) pēc konsultācijām ar lauksaimnieku organizācijām sagatavos noteikumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gada agrovides pasākuma atbalsta saņemšanai 2009.gadā.

Publicēts: 24.02.2009

Varēs saņemt atbalstu meža ugunsdrošības uzlabošanai

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Latvijas Lauku attīstības programmas...

Publicēts: 24.02.2009

Līdz 1.martam pieņems pieteikumus vairākos valsts atbalsta pasākumos lopkopībā un kredītprocentu atmaksai kooperatīviem

Šā gada 1.martā noslēdzas pieteikšanās uz vairākiem valsts atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā. Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz 1.martam pieņems pieteikumus uz dažādiem atbalsta pasākumiem...

Publicēts: 24.02.2009

Nosaka fitosanitāro pasākumu izpildes kompensācijas piešķiršanas kārtību

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi".

Publicēts: 24.02.2009

Izstrādāta kārtība neliela apmēra atbalsta uzskaitei un administrēšanai zivsaimniecības nozarē

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada...

Publicēts: 24.02.2009