Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Ierosināts veikt grozījumu Lauku atbalsta dienesta likumā

Šodien valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātais grozījums Lauku atbalsta dienesta (LAD) likumā. Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā paredz, ka lēmuma,...

Publicēts: 19.02.2009

Bulduros notiks ikgadējā dārzkopībai veltīta konference

Piektdien, 20. februārī Bulduros notiks dārzkopības konference, kurā piedalīsies arī speciālisti no Zemkopības ministrijas. Augļkopji, dārzeņu audzētāji un puķkopji sanāks kopā, lai pārrunātu...

Publicēts: 18.02.2009

Nosaka lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības kārtību kultūraugiem

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi".

Publicēts: 17.02.2009

Zemkopības ministrijā veidos efektīvu klientu apkalpošanas sistēmu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto koncepciju „Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs”. 

Publicēts: 17.02.2009

Pirmajā kārtā iesniegtos projektus enerģijas ražošanai no biomasas vērtēs pēc atbilstības pasākuma mērķiem

Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākumā „Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas” 1.  kārtas ietvaros, kas noslēdzās 2008. gada 3. decembri,...

Publicēts: 16.02.2009

Apbalvoti Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki

Šodien Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāre Dace Lucaua ar trīs Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstiem, Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu – sudraba medaļu „Par centību” un...

Publicēts: 13.02.2009

Vienkāršos meža reproduktīvā materiāla tirdzniecības un izmantošanas kārtību

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.  

Publicēts: 12.02.2009

R.Vējonis: lauksaimnieku problēmas jārisina ātri

           „Lauksaimnieku problēmas ir jārisina ātri un šajā ziņā atbildību jāuzņemas arī finanšu ministram un Ministru prezidentam.” Šādu nostāju Raimonds Vējonis, tiekoties ar lauksaimnieku...

Publicēts: 12.02.2009

Līdz 9. martam pieņem pieteikumus vairākos Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumos

No šā gada 9.februāra līdz 9.martam Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pirmās ass „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares...

Publicēts: 12.02.2009

Zemkopības ministrija: piena ražotājiem jāseko līdzi savas kvotas izpildei

Piena kvotu sistēma Latvijā darbojas jau ceturto gadu. Latvijas kopējā piena kvota 2008./2009. kvotas gadam ir noteikta 743 221 tonnu apmērā, no kurām 731 915 tonnas veido valsts piegādes piena kvota...

Publicēts: 11.02.2009

Projektu iesniegšanai enerģijas ražošanai no biomasas plānots nekavējoties izsludināt otro kārtu

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka līdz 2008. gada 3. decembrim Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas...

Publicēts: 11.02.2009

Lauku atbalsta dienests pieņem projektu iesniegumus vairākos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumos

No šā gada 5.marta līdz 6.aprīlim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007

Publicēts: 11.02.2009