Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Grozīs noteikumus par dzīvu zivju labturības ievērošanu mazumtirdzniecības vietās

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās”, ko...

Publicēts: 08.01.2009

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2009.gadam

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos (līdz 2009.gada 2.februārim) uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2009.gadam. Iesniegumus fonda finansējuma saņemšanai pieņem Zemkopības...

Publicēts: 08.01.2009

Izstrādāta kārtība neliela apmēra atbalsta uzskaitei un administrēšanai zivsaimniecības nozarē

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK)...

Publicēts: 08.01.2009

Līdz 5.februārim pieņem pieteikumus meliorācijas sistēmu būvniecībai un uzlabošanai

Janvārī Lauku atbalsta dienests (LAD) turpina pieņemt projektu pieteikumus no mežsaimniekiem vairākos Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumos, kas saistīti ar zemju apmežošanu un...

Publicēts: 07.01.2009

Noteikti Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti

Šā gada 6.janvārī Meža dienu komiteja noteica Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs”, kas ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē, laureātus un ieguvējus.

Publicēts: 07.01.2009

Līdz 2.februārim pieņem projektu iesniegumus vairākos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumos

Šā gada janvārī Lauku atbalsta dienestā (LAD) ir iespējams pieteikties atbalstam vairākos programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007

Publicēts: 07.01.2009

Zemkopības ministrija apzina ekonomisko situāciju nozarē

Lai apzinātu pašreizējo situāciju un lemtu, kādi konkrēti soļi veicami no valsts puses pašreizējās ekonomiskās situācijas uzlabošanā lauksaimniecībā, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze uzdevis Latvijas...

Publicēts: 06.01.2009

Atbalsts par 2009.gadā un turpmākajos gados saražoto biodegvielu tiks izmaksāts reizi gadā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumiem "Kārtība, kādā uzrauga un administrē tiešo valsts atbalstu ikgadējā minimāli...

Publicēts: 06.01.2009

Latvija pievienojas starptautiskajam līgumam par tropu kokmateriāliem

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Par 2006.gada Starptautisko nolīgumu par tropu kokmateriāliem".

Publicēts: 06.01.2009

Precizēti valsts un Eiropas Savienības atbalsta noteikumi saistībā ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes reorganizāciju

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus vairākos Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas saistīti ar valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanu...

Publicēts: 06.01.2009

Zemkopības ministrija nepiekrīt Valsts kontroles ziņojumam par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” uzraudzību

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi atbildes vēstuli Valsts kontrolei (VK) par Revīzijas ziņojumu pēc tās izteiktajiem pārmetumiem ministrijai un tās pārraudzībā esošajai akciju sabiedrībai „...

Publicēts: 05.01.2009