Apbalvoti Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki

Šodien Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāre Dace Lucaua ar trīs Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstiem, Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu – sudraba medaļu „Par centību” un divpadsmit Zemkopības ministrijas Atzinības rakstiem apbalvoja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) darbiniekus, kā arī vienu ZM speciālisti.

 

Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēma PVD ģenerāldirektors Mareks Samohvalovs. Zemkopības ministrijas valsts sekretāre M.Samohvalovam izteica pateicību par kopumā dienestā nostrādātajiem 13 gadiem, tai skaitā arī par divarpus gadiem, kas nostrādāti dienesta ģenerāldirektora amatā.

 

            Tāpat Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēma PVD Nacionālā diagnostikas centra direktors Rafaels Joffe, kurš to vada jau no 1997.gada. R.Joffes vadībā diagnostikas centrs ir izveidojies par lielāko dienesta struktūrvienību un kļuvis par vienu no vadošajām laboratorijām valstī.

 

Valdības atzinības rakstu D.Lucaua pasniedza arī Jānim Kinnam, kurš strādājis gan Sanitārajā robežinspekcijā, gan PVD, dodot nozīmīgu ieguldījumu šo iestāžu strukturālajā un funkcionālajā pilnveidošanā.

 

Savukārt ZM apbalvojumu – sudraba medaļu „Par centību” saņēma ZM specializētais atašejs Gundega Mičule, kura strādājusi PVD no 1991. gada līdz 2003. gadam, kad devās darbā uz Briseli. G.Mičule aktīvi piedalījusies likumprojektu, kas saistīti ar veterinārmedicīnu un pārtikas apriti, izstrādē.

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību izciliem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības un politiskās jomas darbiniekiem.

Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību” ir augstākais ministrijas apbalvojums, un to piešķir personām, kuras ilggadēji, sekmīgi un ar ievērojamiem panākumiem strādā lauksaimniecības, pārtikas aprites, meža un zivsaimniecības nozarēs. Savukārt Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu piešķir personām, kuras sekmīgi ieviesušas jaunas tehnoloģijas lauksaimnieciskajā, mežsaimnieciskajā un zivsaimnieciskajā ražošanā, kā arī apzinīgi un godprātīgi pildījušas amata pienākumus.

 

 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    13.02.2009