Apstiprināta Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda 2021.–2027. gadam administrēšanas kārtība

Apstiprināta Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda 2021.–2027. gadam administrēšanas kārtība

Otrdien, 24. maijā, valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu (EJZAF), kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, ar ko noteikta EJZAF un valsts atbalsta zvejniecības un akvakultūras attīstībai administrēšana un uzraudzība.

 

Ņemot vērā iepriekšējo plānošanas periodu uzkrāto pieredzi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda administrēšanā, arī 2021.–2027. gada plānošanas periodā EJZAF vadošās iestādes un revīzijas iestādes funkcijas veiks Zemkopības ministrija, savukārt EJZAF un valsts budžeta līdzfinansēto, kā arī valsts budžeta finansēto projektu administrēšanu veiks Lauku atbalsta dienests.

 

Tāpat kā iepriekš, sadarbību ar sociālajiem partneriem, to sagatavošanu un apmācību nodrošinās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls un EJZAF, bet valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai ietekmes vienotās un nepārtrauktās novērtēšanas sistēmu uzturēs Agroresursu un ekonomikas institūts.

 

Noteikumi apstiprina arī Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam uzraudzības komitejas sastāvu. Tā nepieciešama, lai nodrošinātu programmas īstenošanas uzraudzību.

 

Noteikumi “Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

_________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    24.05.2022