Apstiprināta kārtība jaunas Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas piemērošanai Latvijā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto instrukciju „Kārtība, kādā Latvijā piemēro Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmu ISAMM”.

Instrukcija paredz iestāžu atbildību Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring)  piemērošanā Latvijā.

Līdz šim Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās ziņošanas prasības par Kopējās lauksaimniecības politikas I Pīlāra pasākumiem tika ievērotas, izmantojot drukātu komunikāciju, elektronisku saraksti un datu ievadi dažādās informācijas sistēmā. Eiropas Komisija, lai atvieglotu informācijas sniegšanas, apkopošanas un apstrādes procedūras, kā arī lai nomainītu novecojušus informācijas tehnoloģiju risinājumus pret modernākiem, no 2009.gada maija pakāpeniski ievieš jauno ziņojumu iesniegšanas Eiropas Komisijai sistēmu ISAMM, ar kuras ieviešanu tiek centralizēta datu uzkrāšana un atvieglota ziņošanas procedūra.

Instrukcija nosaka, ka ZM pildīs šīs sistēmas Nacionālo lietotāju administratora funkcijas, savukārt Lauku atbalsta dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”, Valsts ieņēmuma dienests, Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts, kā arī pati Zemkopības ministrija būs atbildīgās iestādes par ziņošanu Eiropas Komisijai.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.06.2009