Apstiprināti ārkārtas pasākumi piensaimniecības problēmu risināšanai; papildus piešķirts 27 miljonu latu finansējums

Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie priekšlikumi par ārkārtas pasākumiem piensaimniecības nozares problēmu risināšanai šodien, 3. februārī apstiprināti Ministru kabinetā (MK).

 

Kopumā apstiprināts papildus finansējums lauksaimniekiem 27 miljonu latu apmērā, kā arī citi ZM ierosināti ārkārtas pasākumi.

 

17 miljoni latu ir piešķirti, lai Lauku attīstības fonds (LAF) varētu turpināt apgrozāmo līdzekļu garantiju izmaksu gan ražotājiem, gan kooperatīviem, gan  pārstrādātājiem, tā nodrošinot kredītsloga atvieglošanu, kā arī esošo kredītu restrukturizēšanu. Pārstrādātāji šo garantiju saņems, ja ievērojuši likumā „Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” noteikto norēķinu kārtību. Šis finansējums 10 miljonu latu apmērā tiks palielināts no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” maksājuma par valsts kapitāla izmantošanu, bet 7 miljoni latu- no privatizācijas ieņēmumiem.

 

            10 miljonus latu  krīzes radīto zaudējumu dēļ papildus lauksaimnieki saņems, lai saglabātu augstražīgus ganāmpulkus ar izslaukumu virs 5000 kg gadā, kas atbilst Latvijas audzēto piena šķirņu govju ciltsdarba programmās definētajiem ģenētiskās kvalitātes kritērijiem. Šo atbalstu saņems to ganāmpulku īpašnieki, kas atbilst šiem kritērijiem, neņemot vērā ganāmpulkā esošo govju skaitu. Šo finansējumu 5 miljonu latu apjomā segs  no Zemkopības ministrijas budžeta programmas „Finanšu nodrošinājuma rezerve”, kā arī 5 miljonu latu apjomu – no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” maksājuma par valsts kapitāla izmantošanu.

 

Tāpat daudz ātrāk nekā paredzēts – jau no 1.-10.aprīlim lauksaimnieki saņems tiešmaksājumus – kopumā 22 miljonus latu par 2008. gadu (pēc grafika tie būtu jāizmaksā līdz 30. jūnijam).

 

            Arī 13 miljonus latu piena kvotas papildus valsts tiešmaksājumos par 2009. gadu lauksaimniekiem izmaksās jau tagad, nevis no 1. decembra, kā to nosaka procedūras. Tāpat arī 3 miljonus latu ciltsdarba avansa maksājums no subsīdijām lauksaimnieki saņems jau aprīlī.

 

            Valdība arī noteikusi, ka Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai, izstrādājot normatīvo aktu projektus par atbalstu kredītu garantijām, ir jāparedz iespēja lauksaimniecības produktu pārstrādātājus noteikt par atbalsta saņēmējiem. Ekonomikas ministrijai līdz 2009. gada 1. aprīlim uzdots izstrādāt un līdz 1. jūnijam ieviest īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanas sistēmu, nodrošinot, ka atbalsta saņēmēji var būt lauksaimniecības pārstrādes produktu eksportētāji neatkarīgi no uzņēmuma lieluma.

 

 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    03.02.2009