Atbalstīs zivju krājumu papildināšanu Latvijas upēs un ezeros

Zemkopības ministrijā šodien notika Zivju fonda padomes sēde, kuras laikā apsprieda jautājumus par finansējuma iespējām, lai nodrošinātu zivju mazuļu ielaišanu publiskās ūdenstilpnēs, veiktu jūras kraukļu ietekmes novērtējumu uz zivju resursiem un zivsaimniecības nozari kopumā, kā arī lai sagatavotu un izdotu ikgadējo Zivsaimniecības gadagrāmatu.

 

Sēdes laikā tika pieņemts lēmums atbalstīt līdaku, zandartu un plaužu mazuļu ielaišanu 16 publiskajos ezeros dažādos Latvijas novados, savukārt Mergupē un Bārtā paredzēts ielaist attiecīgi alatu un vēdzeļu, taimiņu mazuļus. Kopumā tika izskatīti 22 pašvaldību pieteiktie projekti saistībā ar zivju krājumu papildināšanu publiskajās ūdenstilpnēs, šim mērķim piešķirot 31 000 latu.

 

Tāpat Zivju fonda padome akceptēja piešķirt finansējumu 6 500 latu apjomā jūras kraukļu jeb kormorānu ietekmes novērtējumam uz zivju resursiem, īpaši zušu krājumiem.

 

Savukārt ikgadējās gadagrāmatas „Latvijas Zivsaimniecība 2009” sagatavošanai un izdošanai padome piešķīra 17 000 latu.

 

______________________________

 

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

pārvaldes vecākā referente

Tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    25.03.2009