Atbalsts par 2009.gadā un turpmākajos gados saražoto biodegvielu tiks izmaksāts reizi gadā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumiem "Kārtība, kādā uzrauga un administrē tiešo valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai".

Grozījumi paredz, ka atbalstu par finansiāli atbalstāmās kvotas ietvaros saražoto biodegvielu ražotājam izmaksā vienu reizi gadā atbilstoši saražotajam biodegvielas apjomam par periodu no 2009.gada un budžetā pieejamajiem finanšu līdzekļiem.

Tāpat noteikumos tiek svītrota norma par līgumu slēgšanu starp Lauku atbalsta dienestu (LAD) un atbalsta pretendentu, savukārt, regulējums, ka atbalsts tiek aprēķināts, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegto informāciju, ja LAD un VID informācija par atbalsta pretendenta saražoto biodegvielas apjomu nesakrīt, tiek saglabāts.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    06.01.2009