Atvieglos administratīvo slogu dzīvnieku izcelsmes produktu apritē

 

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 „Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm””.

Noteikumu grozījumos atcelta prasība par katras kravas saņemšanu ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) teritoriālajai struktūrvienībai ne vēlāk kā 24 stundas pirms kravas ievešanas. Līdz ar to komersantiem turpmāk tiek atvieglots administratīvais slogs.

Turpmāk komersantam par dzīvnieku izcelsmes produktu apriti jāziņo būs tikai pēc PVD pieprasījuma.

Tāpat noteikumu grozījumos precizēta arī lietojamā terminoloģija. Piemēram, saskaņā ar Komerclikumu vārds "Uzņēmums" tiek aizstāts ar vārdu "Komersants".


Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    03.03.2009