Atvieglos atbalsta saņemšanu lauku un zivsaimniecības attīstībai

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts vienā normatīvajā aktā apvieno noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”, jo vairākas iepriekšminētajos noteikumos iekļautās normas pārklājas.

Lai samazinātu administratīvo slogu un būtiski atvieglotu atbalsta saņemšanas kārtību, noteikumu projektā svītrota prasība par līgumu slēgšanu atbalsta saņemšanai. Līdz ar to atbalsta pretendentam nebūs jāierodas Lauku atbalsta dienestā (LAD), lai noslēgtu līgumu par atbalsta saņemšanu, bet tas uzreiz pēc LAD lēmuma par atbalsta piešķiršanu saņemšanas varēs sākt projekta īstenošanu. Tāpat noteikumu projektā veikti vairāki tehniska rakstura grozījumi.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā izskatīšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.04.2009