Atvieglos prasības zemniekiem svaigpiena ieguvei un tā tiešajai tirdzniecībai

Zemkopības ministrijas (ZM) un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) speciālisti kopā ar ražotājiem, sociālajiem partneriem un zinātniekiem, izvērtējot šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā”, vienojušies par nepieciešamo grozījumu sagatavošanu šajā normatīvajā aktā.

 

Plānots, ka normatīvā akta projektā salīdzinājumā ar iepriekšējiem noteikumiem tiks atvieglotas uzraudzības un laboratorisko analīžu kritēriju prasības, kā arī samazinās procedūru skaitu. Šīs izmaiņas skars neliela apjoma svaigpiena apriti, ja tas paredzēts izplatīšanai galapatērētājam vai personai, kura nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē svaigpienu galapatērētājam Latvijas teritorijā.

 

 Zemkopības ministrija uzsver, ka, lai atvieglotu svaigpiena aprites uzraudzības prasības, turpmāk pašam svaigpiena ražotājam tomēr būs jāuzņemas vairāk atbildības par piena kvalitāti, ko iepriekš nodrošināja kontrolējošies dienesti gan veicot regulāras analīzes, gan pārbaudot dzīvnieka veselību. Tāpēc noteikumu projektā tiek uzsvērta paša svaigpiena ražotāja atbildība par piena atbilstību somatisko šūnu skaita un baktēriju kopskaita kritērijiem, kā arī  to, ka svaigpienā nedrīkst pieļaut inhibitoru klātbūtni.

 

Iepriekš ražotājam bija noteikts, cik bieži jānodod piena analīzes, lai piena kvalitāti un dzīvnieka veselību kontrolētu laboratorija. Turpmāk paredzēts, ka piena ražotājam pašam jāseko izmaiņām piena kvalitātē un dzīvnieka veselībā. Tas ir, ja piena ražotājs konstatēs, ka svaigpienam ir novērojamas izmaiņas, piemēram, tajā ir gļotas vai pārslas, tas mainījis krāsu, vai ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu, kas var ietekmēt piena kvalitāti, piena realizācija būs nekavējoties jāpārtrauc un jāziņo par to praktizējošam veterinārārstam. Šajā gadījumā praktizējošais veterinārārsts pārbaudīs dzīvnieka veselības stāvokli un tikai nepieciešamības gadījumā ņems piena paraugu un nosūtīs to pārbaudei uz laboratoriju iespējamās patogēnās mikrofloras klātbūtnes noteikšanai. Pēc laboratorisko analīžu rezultātu saņemšanas, praktizējošais veterinārārsts pieņems lēmumu par dzīvnieka ārstēšanu.

 

            Ja piena ražotājs būs jau vecis analīzes tam svaigpienam, kas paredzēts pārstrādei, tātad - ievērojot normatīvos aktus par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei, tad tiešajā tirdzniecībā viņš varēs izmantot to pašu analīžu rezultātus (piena pircēja ņemto obligāto paraugu testēšanas rezultātus). Iepriekš vajadzēja atsevišķi veikt analīzes arī tiešajai tirdzniecībai paredzētajam svaigpienam.

 

Tāpat plānots, ka noteiks divas reizes garāku laika periodu, kurā svaigpienu drīkstēs tirgot. Svaigpienu pēc slaukšanas būs jāatdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 6°C, un tad to varēs realizēt galapatērētājam 48 stundu laikā pēc izslaukšanas. Pašreiz tiek atļauts tirgot pienu 24 stundas, to atdzesējot līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 8°C.

 

            Tiks atvieglota arī piena realizācijas atļaujas saņemšanas procedūra Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Plānots, ka PVD izskatīs piena ražotāja iesniegumu, izvērtēs risku un tikai nepieciešamības gadījumā pārbaudīs novietni un paņems piena paraugu, kuru izmeklē uz baktēriju kopskaitu, somatisko šūnu skaitu un inhibitoru klātbūtni. Iepriekš PVD jebkurā gadījumā devās uz fermu, lai klātienē noteiktu fermas atbilstību noteiktajām prasībām.

 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    30.01.2009