Atvieglotas prasības zemniekiem svaigpiena ieguvei un tā tiešajai tirdzniecībai

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.875 „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā””

Normatīvajā aktā „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā” veikti grozījumi, jo, analizējot svaigpiena apriti, tostarp neliela apjoma svaigpiena apriti valstī, tika izvērtētas noteiktās uzraudzības un laboratorisko analīžu kritēriju prasības svaigpiena apritei nelielā apjomā. Tādējādi ir atvieglotas uzraudzības un laboratorisko analīžu kritēriju prasības, kā arī samazināts procedūru skaits. Šīs izmaiņas skar neliela apjoma svaigpiena apriti, ja tas paredzēts izplatīšanai galapatērētājam vai personai, kura nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē svaigpienu galapatērētājam Latvijas teritorijā.

Lai atvieglotu svaigpiena aprites uzraudzības prasības, turpmāk pašam svaigpiena ražotājam būs jāuzņemas vairāk atbildības par piena kvalitāti, ko iepriekš nodrošināja kontrolējošie dienesti, kā arī tika veiktas regulāras analīzes un regulāri pārbaudīta dzīvnieka veselība. Tāpēc noteikumu grozījumos tiek uzsvērta paša svaigpiena ražotāja atbildība par piena atbilstību somatisko šūnu skaita un baktēriju kopskaita kritērijiem, kā arī  to, ka svaigpienā nedrīkst pieļaut inhibitoru klātbūtni.

Iepriekš ražotājam bija noteikts, cik bieži jānodod piena analīzes, lai nodrošinātu piena kvalitāti un dzīvnieka veselību. Turpmāk piena ražotājam pašam jāseko izmaiņām piena kvalitātē un dzīvnieka veselībā. Tas ir, ja piena ražotājs konstatē, ka svaigpienam ir novērojamas izmaiņas, piemēram, tajā ir gļotas vai pārslas, tas mainījis krāsu, vai ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu, kas var ietekmēt piena kvalitāti, piena realizācija nekavējoties jāpārtrauc un jāziņo par to praktizējošam veterinārārstam. Šajā gadījumā praktizējošais veterinārārsts pārbauda dzīvnieka veselības stāvokli un tikai nepieciešamības gadījumā ņem piena paraugu un nosūta to pārbaudei uz laboratoriju iespējamās patogēnās mikrofloras klātbūtnes noteikšanai. Pēc laboratorisko analīžu rezultātu saņemšanas praktizējošais veterinārārsts pieņem lēmumu par turpmāko piena realizāciju.

Ja piena ražotājs ir jau vecis analīzes tam svaigpienam, kas paredzēts pārstrādei, tātad - ievērojot normatīvos aktus par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei, tad tiešajā tirdzniecībā viņš var izmantot to pašu analīžu rezultātus - piena pircēja ņemto obligāto paraugu testēšanas rezultātus. Iepriekš bija noteikts, ka jāveic atsevišķas analīzes arī tiešajai tirdzniecībai paredzētajam svaigpienam.

Noteikts arī divas reizes garāks laika periods, kurā svaigpienu drīkst tirgot. Svaigpienu pēc slaukšanas ir jāatdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 6°C, un tad to var realizēt galapatērētājam 48 stundu laikā pēc izslaukšanas. Iepriekš bija atļauts tirgot pienu 24 stundas, to atdzesējot līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 8°C.

Veicot grozījumus normatīvajā aktā, atvieglota arī piena realizācijas atļaujas saņemšanas procedūra Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), kas izskatīs piena ražotāja iesniegumu, izvērtēs risku un tikai nepieciešamības gadījumā pārbaudīs novietni un paņems piena paraugu, kuru izmeklēs uz baktēriju kopskaitu, somatisko šūnu skaitu un inhibitoru klātbūtni. Iepriekš PVD jebkurā gadījumā devās uz fermu, lai klātienē noteiktu fermas atbilstību noteiktajām prasībām.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    03.02.2009