Eiropas Savienības INTERREG projekta „Nākotnes meži” seminārs „Mežs klimata izmaiņu apstākļos” Latvijā

Eiropas Savienības INTERREG projekta „Nākotnes meži” mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu, informācijas izplatīšanu un jaunu pieeju izveidi meža apsaimniekošanā un klimata pārmaiņu potenciālo negatīvo ietekmi uz mežiem mazināšanā.

Projekta ietvaros katrā no partnervalstīm – Lielbritānijā (Velsa), Vācijā (Brandenburga), Francijā (Auvergne), Spānijā (Katalonija), Bulgārijā, Slovākijā un Latvijā – tiek organizēti pieredzes apmaiņas semināri ar projekta dalībnieku un vietējo ekspertu piedalīšanos.

Š.g. 9.-10. jūlijā seminārs notiks Latvijā, tā temats „Mežs klimata izmaiņu apstākļos”. Semināra pirmajā dienā diskutēs par inovatīvu tehnoloģiju pielietojumu meža resursu stāvokļa novērtējumam un daudzfunkcionālu apsaimniekošanas plānošanu, koksnes pielietojuma veicināšanu, klimata izmaiņām, ekstrēmu vēju ātrumu ietekmi uz kokaudzes noturību. Paredzēts apmeklēt un dalīties pieredzē par ātraudzīgās lapu koku sugu selekcijas eksperimentāliem stādījumiem Rembatē, skuju koku selekcijas eksperimentāliem stādījumiem Zvirgzdē, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes demonstrējumiem meža apsaimniekošanas plānošanā pie Dzelzāmura. Otrās semināra dienas temats ir enerģētika, kad galvenie apspriežamie jautājumi ir ciršanas atlieku izmantošana enerģētikā un kārklu izmantošana biomasas ražošanai.

Latvijas dalība projektā dod iespēju apzināt un apkopot esošās zināšanas, pieredzi un praksi meža apsaimniekošanā saistībā ar klimata izmaiņu jautājumiem, kā arī demonstrēt projekta partneriem Latvijas pieredzi. Jaunas zināšanas un pieredze meža apsaimniekošanas jomā ir īpaši nozīmīgas, ņemot vērā aizvien pieaugošo izpratni par mežu nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā – gan CO2 piesaistē un „glabāšanā”, gan kā atjaunojamās enerģijas ieguves avotam.

__________________
Informāciju sagatavoja
Māra Mīkule
Meža departamenta
Stratēģijas nodaļa
Tālrunis: 67027553
E-pasts: mara.mikule@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    09.07.2009